Aruheina Hoolekogu

Aruheina lasteaia hoolekogu 2017/2018 õa:

Martti Lauri – Usinad Sipelgad 

Ingrid Tiido – Kiired Kiilid 

Regina Suiste – Väledad Sajajalgsed

Terje Truss – Aruheina Põrnikad

Aimar Arak – Lustakad Liblikad

Andres Ojalt – Õnneämblikud

Martin Lokk – Tegusad Mesilinnud

Katrin Saaron-Eelmaa- Vallatud Rohutirtsud

Kristi Tammemägi – Lipsutriinud

Kristel Aloe – õpetajate esindaja

Marju Randlepp- Rae valla esindaja

 

 

Hoolekogu ülesanded Koolieelse lasteasutuse seaduse §24 järgi:

https://www.riigiteataja.ee/akt/114032014056