Aruheina Hoolekogu

 Aruheina lasteaia hoolekogu 2016/2017 õa:

Martti Lauri – Usinad Sipelgad 

Ingrid Tiido – Kiired Kiilid 

Regina Suiste – Väledad Sajajalgsed

Sirli Peda – Aruheina Põrnikad

Aimar Arak – Lustakad Liblikad

Viljar Sepp – Õnneämblikud

Martin Lokk – Tegusad Mesilinnud

Tanel Lassik – 

Kairit Kalamägi – Lipsutriinud

Kristel Aloe – õpetajate esindaja

Marju Randlepp- Rae valla esindaja

 

Hoolekogu ülesanded Koolieelse lasteasutuse seaduse §24 järgi:

https://www.riigiteataja.ee/akt/114032014056