Assaku hoolekogu

Assaku Lasteaia hoolekogu 2017/2018

Aveli Lusmägi – Rebased

Kerttu Kirik – Oravad

Ott Sarapuu – Hiired

Kristiina Niin – Jänkud

Artur Rahkemaa – Karumõmmid

Kristi Teedla – Kitsetalled

Liina Ränk– Siilid

Karita Ernes –  õpetajate esindaja

Marju Randlepp- Rae valla esindaja

 

 

Hoolekogu ülesanded Koolieelse lasteasutuse seaduse §24 järgi:

https://www.riigiteataja.ee/akt/114032014056