Lasteaiakohtade järjekord

Posted on by
Lasteaiakohtade järjekord seisuga 05.12.2018

Laps lisatakse lasteaiakoha järjekorda lapsevanema avalduse alusel. Tingimuseks, et nii laps kui tema üks vanematest on rahvastikuregistri andmetel Rae valla elanikud.

Avaldus tuleb esitada vallavalitsusele kas paberkandjal või saata digiallkirjastatult aadressil info@rae.ee.

Laps lisatakse oma elukohajärgsesse teeninduspiirkonna järjekorra oma vanuserühma, avalduse esitamise ajalises järjestuses.

 

Lasteaiakoha järjekorda uuendatakase Rae lasteaedade kodulehel 1 kord kuus.
Küsimuste tekkimisel kontakteeruda haridus- ja sotsiaalameti spetsialisti Kai Lasniga (605 6785, kai.lasn@rae.ee)

 

Juhul kui laps on saanud pooleteise aastaseks ning vallal ei ole lasteaiakohta pakkuda, on kaks alternatiivi:
1. Koduse mudilase toetus (150 eurot)
2. Eralasteaia toetus (259 eurot)

3. Lastehoiuteenuse toetus *

*  Lapsevanema poolt makstav osa lapsehoiuteenuse osutajale on kuni 94 eurot, ülejäänud osa tasub vallavalitsus vastavalt sõlmitud lepingule.

 

Kuidas erinevaid toetusi taotleda ning millised on seatud tingimused, loe täpsemalt siit