Lagedi Lastehoid

Posted on by

Lagedi Lastehoid

Lastehoiu e-mail: lastehoid(at)lagedi.edu.ee

Mudilase toetusest

Rae valla eelarvest toimetuleku kindlustamiseks peretoetuste maksmise ja lapse koolitee kulude hüvitamise korra kinnitamine

 (1) Toetust on õigus taotleda vanemal või lapse eestkostjal pärast vanemahüvitise seaduse alusel saadava vanemahüvitise maksmise lõppemist ja pärast lapse kaheksateist (18) kuu vanuseks saamist tingimusel, et laps ei ole kantud Rae valla hallatava koolieelse lasteasutuse või lastehoiu või teise omavalitsuse koolieelse lasteasutuse nimekirja ning laps on Rae valla lasteaiakoha järjekorras.