Õie dokumendid

Lasteaia tegevust reguleerib põhimäärus ja arengut kujundatakse arengukava kaudu: 

Õie lasteaia köögis valmistatakse lastele kolm toidukorda päevas:

Toitlustamise aluseks on juhendmaterjal:

Lasteaia koostööreegleid tutvustab:

Lasteaia õppetegevusega seotud alusdokumendid ja korraldamise info on avaldatud kodulehe rubriigis:

Lasteaia pedagoogid valitakse järgmiste reeglite alusel:

Õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse, kvaliteedi ja tulemuslikkuse järelevalve ja nõustamine ning teabenõuetele ja selgitustaotlustele vastamine toimub Haridus- ja Teadusministeeriumi korraldusel. Harjumaa piirkonna eksperdiks on Piret Hiisjärv.  Kontaktid:  Piret.Hiisjarv@hm.ee;  mobiiltelefon 56876436; lauatelefon 735 4076

LASTEAIA PÄEVAKAVA

7.00 – 8.30 Laste saabumine ja mäng
8.30 – 9.00 Hommikusöök
9.00 – 10.50 Planeeritud õppetegevused
10.50 – 12.15 Õueminek, -olemine ja tulek
12.15 – 12.30 Valmistumine lõunasöögiks
12.30 – 13.00 Lõunasöök
13.00 – 15.00 Unejutt ja puhkeaeg
15.00 – 15.45 Individuaalsed tegevused
15.45 – 16.15 Õhtuoode
16.15 – 19.00 Huvitegevused ja mängud toas või õues ning kojuminek

 

Lasteaia päevakava on paindlikum laste kohanemisajal, sest  mõned tegevused võtavad esialgu rohkem aega. Sõimeealiste lõunasöök algab veerand tundi varem.