Õie uudised

DETSEMBRIKUU ÜRITUSED LASTEAIAS

Kuue rühmaga Õie Lasteaiast läks 2017. aastal kooli 55 last kolmest rühmast. Seetõttu algab uus õppeaasta sedasi, et lasteaia pooled lapsed ja nende pered kohanevad uue elukorraldusega. 

2017/18 õppeaastal on Õie lasteaias kolm rühma 2-3 aastaste lastega, üks rühm 1,5-2 aastaste lastega, üks rühm 3-4 aastaste lastega ning üks rühm 5-7 aastaste lastega. 

Kui eelmisel aastal pakkusime Õie lasteaia lastele viis erinevat huviringi, siis nüüd oleme sunnitud huvitegevuses vaheaja tegema. Ainus valik hetkel – Tommy Mängukool pakub maja ainsale suurte laste rühmale (Sinilill) võimalust jätkata inglise keele õpingutega.