Pillerpall hoolekogu

LASTEAED PILLERPALLI HOOLEKOGU 2017/2018:
Nuppude rühma lastevanemate esindaja Elina Otstak,  elina.otstak@gmail.com
Piiksude rühma lastevanemate esindaja Marion Kivi, marion@voluaed.ee
Näpsude rühma lastevanemate esindaja, hoolekogu esimees Priit Matizen, pmatizen@gmail.com
Tupsude lastevanemate esindaja Karin Grünthal, karin.grunthal@gmail.com
Õpetajate esindaja Külli Põdra, Kylli.Podra@mail.ee
Rae valla esindaja Priit Põldmäe, priit.poldmae@rae.ee

Hoolekogu protokollid:

Protokoll 19.10.2016

Protokoll 26.01.2017

Protokoll 03.05.2017

Protokoll 24.10.2017

Protokoll 15.02.2018

Hoolekogu ülesanded Koolieelse lasteasutuse seaduse §24 järgi:

https://www.riigiteataja.ee/akt/114032014056