Pillerpall hoolekogu

LASTEAED PILLERPALLI HOOLEKOGU 2016/2017:
Nuppude rühma lastevanemate esindaja Elina Otstak,  elina.otstak@gmail.com
Piiksude rühma lastevanemate esindaja Marion Kivi, marion@voluaed.ee
Näpsude rühma lastevanemate esindaja Priit Matizen, pmatizen@gmail.com
Tupsude lastevanemate esindaja Britta Burket,  britta.burket@inchcape.ee
Õpetajate esindaja Külli Põdra, Kylli.Podra@mail.ee
Rae valla esindaja Jens Vendel, jens.vendel@rae.ee

Hoolekogu protokollid:

Protokoll nr 1

Protokoll nr 2

Protokoll nr 3

Protokoll nr 4

Protokoll nr. 5

Protokoll nr. 6

Protokoll nr. 7

Protokoll nr.8

Hoolekogu ülesanded Koolieelse lasteasutuse seaduse §24 järgi:

https://www.riigiteataja.ee/akt/114032014056