Tõruke hoolekogu

2016/2017. a kuuluvad hoolekogusse

Mare(Marelle ema)- Ritsikate rühm
Kristiina (Karl Martini ema)- Liblikate rühm
Terje (Saskia Matilda ema)- Mardikate rühm
Signe (Andriani ema)-Sipelgate rühm
Anne-Ly (Hanna Helna ema)- Lepatriinude rühm
Eve (Adele ema)-Mesimummude rühm
Eha- Lasteaed Tõruke töötajate esindaja
Priit Põldmäe- Rae vallavalitsues esindaja  
Hoolekogu ülesanded Koolieelse lasteasutuse seaduse §24 järgi: https://www.riigiteataja.ee/akt/114032014056