Tõruke hoolekogu

2017/2018. a kuuluvad hoolekogusse

Mare(Marelle ema)- Ritsikate rühm
Kristiina (Karl Martini ema)- Liblikate rühm
Kristi (Kertu ema)- Mardikate rühm
Margus (Margareti isa)-Sipelgate rühm
Krister (Asko isa)- Lepatriinude rühm
Luisa (Laurette ema)-Mesimummude rühm
Eha- Lasteaed Tõruke töötajate esindaja
Priit Põldmäe- Rae vallavalitsuse esindaja  
Hoolekogu ülesanded Koolieelse lasteasutuse seaduse §24 järgi: https://www.riigiteataja.ee/akt/114032014056