Uuesalu dokumendid

 

Uuesalu lasteaia hoone kuulub piirkonna arendajale IBE Estonia OÜ ja asutust haldab Rae vallavalitsus. Kaasaegse arenduspiirkonna küla 2-rühmaga lasteaed arvati Jüris asuva Õie lasteaia koosseisu 2016.aasta suvel, kuid kahel majal on eraldi eelarve ja logo. Tegevuse ja dokumenteerimise  aluseks Uuesalu lasteaiamajas on Eesti Vabariigi ning Rae vallavalitsuse ja volikogu õigusaktid .

Õie ja Uuesalu lasteaedade koostöös ja otsuste vastuvõtmisel tuleb arvestada, et asukoht ja keskkonnatingimused on erinevad.    Õie lasteaia tegevuse dokumendid  annavad Uuesalu õppetegevuste korralduses suuna, kuid mõlemal asutusel on alates 2008.aastast välja  kujunenud ka oma traditsioonid ja töökorralduse põhimõtted.

Muudatuste vajadusi  dokumentatsioonis analüüsib lasteaia direktor, hoolekogu ja pedagoogiline nõukogu pärast esimest koostööaastat.