Uuesalu hoolekogu

2017/2018 õppeaastal  on hoolekogus Uuesalu lapsevanemate esindajad:

  • Merje Tammsaar, Koprakeste rühm
  • Virge Maton, Siilikeste rühm

Kuigi 2-rühmaga Uuesalu lasteaed on eraldi eelarvega asutus ja valla lasteaedade kodulehed nimetavad neid eraldi lasteaedadeks, kuulub ta siiski Õie lasteaia  koosseisu koos Jüri alevikus asuva 6-rühmalise majaga.  Lisaks haldajale, juhile, põhimäärusele, äriregistri koodile on ühine ka õppekava, kodukord ning toitlustamine.  Õie lasteaia mõlema maja esindajate koostöö hoolekogus võib anda väikeste asutuste arenguvajadustele laiema kõlapinna. 

Hoolekogu õigused ja kohustused on kirjeldatud õigusaktis: Koolieelse lasteasutuse seadus §24