Uuesalu õppetöö

 

Uuesalu lasteaia õppetöö alused ja tegevuskava lähtuvad riiklikust õppekavast ja Õie lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse alusdokumentidest:   http://lasteaiad.rae.ee/oie-oppetoo/

Kahe lasteaiamaja pedagoogide koostöö otsused kujunevad ühistel pedagoogilistel nõupidamistel ja õppejuht hoiab õppetegevuste korraldustel silma peal elektroonilises andmebaasis ELIIS. 

Kuna keskkond ja traditsioonid  on Uuesalu ja Jüri majades  erinevad, ei ole võimalik kõike samamoodi korraldada. Uuesalu rühmades tuleb  õppetegevustes arvestada, et laste vanusevahe võib olla kuni 4 aastat.  Õpetaja abi roll ja vastutus on seetõttu suurem, sest erivanuseliste laste erinevatest pädevustest lähtudes on ülesanded lastele erinevad.

Uuesalu lasteaia läheduses asuv männik, küla spordiväljakud, kergliiklustee, ujumiskoht ja suur mägi pakuvad suurepäraseid võimalusi õuesõppeks ja mõnusateks matkadeks. See on oluline, sest muusikategevuste ja võimlemise väike tuba piirab liikumisega seotud valikuid.

Lasteaia pidude korraldamine oli Uuesalus keeruline, kuni 2017.aasta detsembris valmis IBE hoone ilusa saaliga, kuhu mahuvad korraga mõlemad rühmad koos peredega.