Uuesalu õppetöö

 

Uuesalu lasteaia õppetöö alused ja tegevuskava lähtuvad riiklikust õppekavast ja Õie lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse alusdokumentidest:   http://lasteaiad.rae.ee/oie-oppetoo/

Kuna keskkond ja traditsioonid  on Uuesalu ja Õie majades  erinevad, ei ole võimalik kõike samamoodi korraldada. Erisustest tuleb koostada Õie lasteaia õppekavale lisamaterjal pärast koostöökogemust.

Kahe rühmaga Uuesalu lasteaias tuleb rühmade õppetegevuse korralduses arvestada, et lapsed on erinevas vanuses ja seetõttu erinevate vajadustega.  Õpetaja abi pädevus on oluline, sest ühe vanusegrupiga toimuva õppetegevuse ajal on teised lapsed tema hoole all.

Uuesalu lasteaia läheduses asuv männik, küla spordiväljakud, kergliiklustee, ujumiskoht ja suur mägi pakuvad suurepäraseid võimalusi õuesõppeks ja mõnusateks matkadeks. Väikese lasteaia muusikategevuste ja võimlemise ruum on aga sedavõrd väike, et liikumistegevustes tuleb eelistada õuesporti ja õpitud laulude esitamiseks tuleb publiku mahutamiseks  otsida suurem pind mujalt.

Kahe lasteaiamaja pedagoogide koostöö otsused kujunevad ühistel pedagoogilistel nõupidamistel ja õppejuht hoiab õppetegevuste korraldustel silma peal elektroonilises andmebaasis ELIIS.

Head koostööd ühisürituste ja teatripäevade korraldamiseks ootame 2017.septembris avatud  Kangru lasteaiaga, sest vahemaa on väike ja seal töötavad Uuesalu lasteaia endised tublid õpetajad.