Uuesalu rühmad

 

Uuesalu lasteaia rühmade ruumid on tavapärasest väikesemad ja seetõttu on laste maksimaalne arv rühmas 18.

Siilikeste rühma tuli käesoleval sügisel üksteist uut last ja Koprakeste rühmas on neli uut last. Ka õpetajate-abide koostöömeeskonnad uuenesid ning 2017 sügisperioodi märksõnaks kujunes rühmades seetõttu kohanemine.

Kahe rühmaga väikeses lasteaias ei ole võimalik komplekteerida rühmasid ühevanuselistest lastest. Eelmisel õppeaastal oli mõlemas rühmas lapsi lausa neljast vanusegrupist, seekord on vanuseline koosseis ühtlasem. 

Siilikeste rühmas läheb 4 last kooli 2020 ja 14 last kooli 2021. Õpetajateks on Kristina ja Madli (kes on ka muusikaõpetaja). Õpetaja abi on Merike.

Siilikeste rühma telefon: 56483289                                                            E-kontakt: uuesalu.siilikesed@gmail.com

Koprakeste rühmas  on lapsed kooliealised järgmiselt: 2018 – 6 last, 2019- 6 last ja 2020- 6 last. Õpetajateks on Eilike ja  Evelin (kes on ka liikumisõpetaja). Õpetaja abi on Virve.

Koprakeste rühma telefon: 56483583                                                        E-kontakt: koprakesed@gmail.com

Uuesalu 36 lapsega majas töötab 6 inimest. Lasteaed on avatud 12 tundi päevas ja töötatakse vahetustes. Kuna kohapeal ei ole ühtegi personali koostöö koordineerijat, nõuab see rühmade meeskondadelt suuremat iseseisvust ja vastutustunnet.