Uuesalu rühmad

Siilikeste rühmas on käesoleval sügisel 7 last, kes selles rühmas olid ka eelmisel aastal. 11 last on aga uued.

Koprakeste rühmas on 2017 sügisel vaid neli uut last.

Mõlemas rühmas on üks töötaja, kes on rühma keskkonnaga eelnevalt tuttav. Majas on aga neli uut töötajat, kes vajavad kohanemiseks aega nagu uued lapsedki.  Erinevus on aga selles, et täiskasvanutel on väljakujunenud hoiakud ja valikuvabadust lastest rohkem.

 

Kahe rühmaga väikeses lasteaias ei ole võimalik komplekteerida rühmasid ühevanuselistest lastest. Eelmisel õppeaastal oli mõlemas rühmas lapsi lausa neljast vanusegrupist, seekord on vanuseline koosseis ühtlasem.

Siilikeste rühmas: 4 last kooli 2020 ja 14 last kooli 2021.

Rühmas töötab kaks Kristinat ja Madli, kes on ka muusikaõpetaja

Rühma telefon: 56483289 

E-kontakt: uuesalu.siilikesed@gmail.com

 

Koprakeste rühmas:  6 last kooli 2018, 6 last kooli 2019 ja 6 last kooli 2020.

Rühmas töötavad Lily, Virve ja Evelin, kes on ka liikumisõpetaja

Rühma telefon: 56483583

E-kontakt: koprakesed@gmail.com