HUVITEGEVUS RAE VALLA LASTEAEDADES ON AASTA LÕPUNI PEATATUD

HUVITEGEVUS RAE VALLA LASTEAEDADES ON AASTA LÕPUNI PEATATUD

11. novembril otsustas Rae Vallavalitsus Terviseameti soovitusel peatada Rae valla lasteaedades huvitegevuse, et vältida kokkupuuteid erinevate rühmade laste vahel ja anda oma panus viiruse leviku tõkestamiseks.

Juba eelnevalt on lasteaiajuhtidega kokku lepitud koroonaviiruse levikut tõkestava meetmena otsus, et käesoleval õppeaastal ei korraldata lasteaiaüleseid valverühmasid, et piirata erinevate rühmade laste kokkupuutumist.

Huvitegevuse korraldamine lasteaias on lubatud, kui huviringis osalevad vaid sama rühma lapsed.

Viimastel nädalatel on COVID-19 viirusesse nakatunute arv Eestis hüppeliselt kasvanud. Haigusjuhtumid on Rae valla kolmes koolis, ühes lasteaias ja huvikoolis. Nakatunute arv Rae vallas näitab viimasel kuul kasvutendentsi.

11. novembril laekus Rahvastikuregistri andmetel enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati 240 inimesel.

Huvitegevust lasteaedades on piiratud kuni 31.12.2020 (jälgime viiruse kulgu ja reageerime vastavalt).

Loodame kõigi mõistvale suhtumisele ja ühisele pingutusele, et meie valla inimesed oleksid terved!