Huvitavat lugemist nii lasteaia personalile kui ka lapsevanematele

Tallinna Ülikool kasvatusteaduste instituut on läbi viinud” Koolieelse lasteasutuse rühma meeskonna töökorralduse uuringud”   Töökorralduse slaidid

11.03.2015 toimus Aruheina lasteaias Harjumaa koolieelsete lasteasutuste teabepäev. Ettekanded ning kokkuvõtte rühmatööst. Harjumaa kodukord ja koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava rakendamine