1.augustist hakkab kehtima uus lasteaia kohatasu

Rae vallavolikogu võttis vastu 19. mail määruse, mille järgi hakkavad 1. augustist 2015 kehtima uued lasteaia kohatasud.
1.augustist hakkab kehtima 58 euro suurune lasteaiatasu, kuid kui peres kasvab veel teine lasteaia teenust kasutav laps, siis kehtib teisele lapsele soodushind 41 eurot. Soodustust rakendatakse ka siis, kui teine laps käib lastehoius või eralasteaias.

Suurperede lastel ja samuti erivajadustega lastel on õigus saada vastuvõetud määruse järgi 75%list soodustust ja sel juhul on summaks 14,5 eurot. Suurpereks loetakse neid peresid, kus kasvab vähemalt neli last.

Viimati tõsteti Rae vallas lasteaia kohatasu neli aastat tagasi, kuid seoses uute lasteaiakohtade loomisega ning õpetajate palkade tõstmisega on tõusnud lasteaedade ülalpidamise kulud. Lasteaiakohatasu keskmine maksumus Rae vallas 2015. aastal 235 eurot, millest vanem kannab väikse osa.

Oluline teada!

Kohatasu soodustuse saamiseks tuleb esitada vallavalitsusele avaldus ning avalduse blanketi leiab http://lasteaiad.rae.ee/lepingud-2/