Infoks 2018. sügisel kooliteed alustavate laste vanematele

Taotlusi 2018.–2019. õppeaastal Rae valla koolide 1. klassidesse saab esitada 10. veebruarist 31. märtsini 2018 e-teeninduses.

Koolikoha saamise eelduseks on lapse elukoht Rae vallas 2018. aasta 1. veebruari seisuga. See, milline kool lapsele määratakse, sõltub kooli õppekohtade arvust, arvestades oluliste asjaoludena sama pere teiste laste õppimist samas koolis, õpilase elukoha lähedust koolile ja vanemate soovidest.

Kui taotlused laekuvad peale 31.03.2018 või lapse elukoht Rae vallas on hilisem kui 01.02.2018, siis määratakse lapsele kool, kus on vaba õppekoht.

Vaata ka koolikoha taotlemine

*e-teenindus http://pass.piksel.ee/ctrl/et/Auth/login/arno_rae/      

*koolikoha taotlemine http://www.rae.ee/koolikoha-taotlemine