ERALASTEAEDADE JA KODUSE MUDILASE TOETUSE TINGIMUSED MUUTUSID PAINDLIKUMAKS

Rae Vallavolikogu maikuu istungil muudeti “Koolieelse eralasteasutuse toetamise korda” ja koduse mudilase toetuse tingimusi „Rae valla eelarvest perede toetamise korras”.

Alates 1. augustist 2018. saab eralasteasutuse toetust taotleda, kui laps ja vähemalt üks vanem on Eesti Rahvastikuregistri andmetel Rae valla elanikud – sellega laiendatakse võimalike taotlejate ringi, kuna varasemalt pidid olema Rae valla registris mõlemad vanemad ja lapse eelmise aasta 31. detsembri seisuga. Eralasteaia toetuse suurus on 290 eurot kuus:

 

Uus redaktsioon:

https://www.riigiteataja.ee/akt/430052018019

Alates 02.06.2018 jõustus määruse muudatus, mille kohaselt makstakse koduse mudilase toetust lapsevanema taotluse alusel kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni ka lasteaiakohast loobumise korral juhul kui teeninduspiirkonna järjekorras on lapsi, kellele ei ole kohapakkumist tehtud.

 

Rae valla eelarvest perede toetamise kord on leitav:

https://www.riigiteataja.ee/akt/430052018018