Töökuulutus

Lasteaed Tõruke pakub tööd  lasteaia õpetajale koormusega 1,0 kohta
ajutiselt äraoleva õpetaja asendamise ajaks
Tööle asumise aeg 17.08 2020
Dokumente ootame kuni 19.06.2020
direktor@toruke.edu.ee või
Tammiku tee 4, Jüri, Rae vald, 75301 Harjumaa
Info tel. 604 8338

Teavitus seoses suvega

1. VV 15. mai 2020 korraldusega on juunis lasteaiatasust vabastatud vanemad, kelle lapsed juunis lasteaias ei käi. Terve kuu tasu 80 eurot maksavad vanemad, kelle lapsed juunis lastaias käivad, olenemata kohal käidud päevade arvust (korraldus lisatud).

Lasteaed palub teavitada rühma õpetajat hiljemalt 29.05 lasteaiakoha kasutamisest seoses rühmade ühendamisega personali puhkuse perioodil juunis ja augustis.

2. Seoses eriolukorraga on Rae Vallavalitsus muutnud lasteaedade suvist töökorraldust:

VV 12. mai 2020 korraldusega on Rae valla lasteaiad 1.-31. juulini kollektiivpuhkusel ja sellel ajal on avatud valverümad Võsukese Lasteaias Jüris ja Aruheina Lasteaias Peetris. Lähtusime valverühmade avamisel eriolukorrast tingitud muutustest perede elu- ja töökorralduses, pakkudes võimaluse tuua laps lasteaeda neil peredel, kus sellel aastal ei ole võimalik juulis puhkust võtta.

Valverühmad avatakse ja komplekteeritakse vastavalt vanemate esitatud sooviavaldustele. Palume esitada taotlus esimesel võimalusel hiljemalt 28. maiks Rae valla e-teenuste keskkonnas https://iseteenindus.rae.ee/ => Alusharidus => Valverühma taotlus või kasuta otselinki!

Koos avalduse esitamisega kaasneb lapsevanemal kohustus tasuda suvise valverühma kasutamise eest. Palume enne avalduse esitamist hoolikalt koos perega läbi mõelda, kui hästi on teie laps valmis kohanema üheks kuuks uue keskkonna ja uute õpetajatega.

 

 

 

Tere hea lapsevanem!
Täname kõiki, kes on  leidnud võimaluse last kodus hoida . Tänu sellele oleme saanud viia nende laste ja töötajate jaoks kontaktid miinimumini, kes lasteaias käima peavad . Palume infot, kas on neid vanemaid, kes peavad oma töö tõttu lapse lasteaeda tooma? Palun andke sellest eelnevalt teada ELIIS-i, SMS-i või meili teel, et teaksime, kuidas elu  edasi korraldada  ja toiduaineid tellida.
Olge terved!