Lagedi hoolekogu

Lagedi Kooli lasteaia hoolekogu

 

Lasteaia hoolekogu liikmed:

Stina Metsis – Mesilinnud (hoolekogu esimees)
Aile Pops – Mesikäpad (protokollija)

Signe Ivanišvili

Marget Merman – Mesililled

Kristjan Soomänd – Mesimõmmid

Mariin Virolainen – Mesimarjad (hoolekogu aseesimees)

Esta Vaker õpetajate esindaja
Marju Randlepp Rae valla esindaja

 

Hoolekogu ülesanded Koolieelse lasteasutuse seaduse §24 järgi:

https://www.riigiteataja.ee/akt/114032014056

 

Hoolekogu protokollid:

LA hoolekogu koosoleku protokoll 04.12.2017

LA hoolekogu koosoleku protokoll 02.10.2017

LA hoolekogu koosoleku protokoll 28.10.2015

LA hoolekogu koosoleku protokoll 08.04.2015

LA hoolekogu koosoleku protokoll 26.08.2014

LA hoolekogu koosoleku protokoll 20.01.2014

LA hoolekogu koosoleku protokoll 25.11.2013

LA hoolekogu koosoleku protokoll 28.08.2013

LA hoolekogu koosoleku protokoll 03.07.2013

LA hoolekogu koosoleku protokoll 02.05.2013

LA hoolekogu koosoleku protokoll 07.02.2013