Õie dokumendid

Lasteaia tegevust reguleerib põhimäärus ja arengut kujundatakse arengukava kaudu: 

Õie lasteaia köögis valmistatakse lastele kolm toidukorda päevas ja alates 01.mai 2013 oli toidupäeva hind 1,7 eurot.  Alates 01.01.2019 on toidupäeva hind 1,9 eurot. Alus: Toidupäeva maksumus

Juhul, kui laps ei ole veel lasteaiaga piisavalt kohanenud või on toitlustamise osas erivajadusi, võib lapsevanema avalduse alusel loobuda mõnest lasteaia toidukorrast ja selle tasust:                       Hommikueine 0,45 eur , Lõunasöök 0,95 eur , Õhtuoode 0,50 eur 

Toidupäevade reaalsed kulud arvestatakse ANC laoprogrammi abil. Hoolekogu koosolekul arutlesime toiduainete hinnatõusu tõttu tehtud toiduvalikuid menüüs.  Taotlesime 2019.a eelarves  alates 1.jaanuar 2019  toidupäeva hinnaks 1,9 eurot.

Toidu valmistamisel kasutame tehnoloogilisi kaarte ja soovitusi juhendmaterjalist:

Kokkade endi koostatud retseptidel ja tehnoloogial põhinevad 

Lasteaia koostööreegleid tutvustab:

Lasteaia õppetegevusega seotud alusdokumendid ja korraldamise info on avaldatud kodulehe rubriigis:

Lasteaia pedagoogid valitakse järgmiste reeglite alusel:

Õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse, kvaliteedi ja tulemuslikkuse järelevalve ja nõustamine ning teabenõuetele ja selgitustaotlustele vastamine toimub Haridus- ja Teadusministeeriumi korraldusel. Harjumaa piirkonna eksperdiks on Piret Hiisjärv.  Kontaktid:  Piret.Hiisjarv@hm.ee;  mobiiltelefon 56876436; lauatelefon 735 4076

LASTEAIA PÄEVAKAVA

7.00 – 8.30 Laste saabumine ja mäng
8.30 – 9.00 Hommikusöök
9.00 – 10.50 Planeeritud õppetegevused
10.50 – 12.15 Õueminek, -olemine ja tulek
12.15 – 12.30 Valmistumine lõunasöögiks
12.30 – 13.00 Lõunasöök
13.00 – 15.00 Unejutt ja puhkeaeg
15.00 – 15.45 Individuaalsed tegevused
15.45 – 16.15 Õhtuoode
16.15 – 19.00 Huvitegevused ja mängud toas või õues ning kojuminek

 

Lasteaia päevakava on paindlikum laste kohanemisajal, sest  mõned tegevused võtavad esialgu rohkem aega. Sõimeealiste lõunasöök algab veerand tundi varem.