Õie õppetöö

 

Õie lasteaia koolituslubaKoolieelse lasteasutuse riiklik õppekava ja  juhendmaterjalid on aluseks, millest  lähtub  Õie lasteaia õppekava ja õppe- ja kasvatustegevuste korraldus.  

Õppe- ja kasvatustegevus toimub eesti keeles, piirkonna kultuuritraditsioone ja looduse aastaringi arvestades. Koostame iga õppeaasta alguseks tegevuskava, kus esitatakse lasteaia ühiste sündmuste ajakava. Ürituste kavandamisel on lapsevanemate ettepanekud ja koostöö väga oodatud. Turvalisuse tagamiseks erinevatel sündmustel on määratletud koostöö reegleid, mis on nimetatud dokumendis Ürituste kord . Õppetegevused peavad jätma lastele piisavalt aega vabaks mänguks ja õuerõõmudeks, kuid arvestada tuleb, millised on reeglid rühmades ja Ohutusreeglid lastele õues.

Rühmade õpetajad koostavad laste huve ja arenguvajadusi arvestades igaks nädalaks eesmärgistatud õppe- ja kasvatustegevuste kava. Kava rakendumist kirjeldatakse ja analüüsitakse igapäevaselt ning juunis kokkuvõtvalt. Laste arengut jälgitakse ja sellest vesteldakse perega arenguvestlustel, eelnevalt kokkulepitud ajal. Kooliealiseks saavate laste arengutulemused kirjeldatakse koolivalmiduskaardil.  

Alates septembrist 2015 dokumenteeritakse Õie lasteaia õppetegevus e-lasteaed ELIIS keskkonnas elektrooniliselt. Kasutame õppetegevustes ka digitahvlit,  digitaalset tarkvara ja õppematerjale. 

Igal rühmal on kaks kvalifitseeritud õpetajat ja üks õpetaja abi. Muusikalised tegevused toimuvad kaks korda nädalas ja liikumistegevused kolm korda nädalas ning juhendavad erialase koolitusega spetsialistid. Kui rühmaõpetaja võib valida õppetegevuse läbiviimiseks sobiva aja kogu lasteaiapäeva ulatuses, siis muusika ja liikumistegevused toimuvad kokkulepitud aegadel.

Kõneravi vajavate lastega tegeleb lasteaia logopeed. Erivajadustega laste arengu toetamiseks on olemas eripedagoogi ametikoht ja vajadusel luuakse sobitusrühm või määratakse lapsele tugiisik.

Õie lasteaed ei piira õppetegevuste korraldamist ühegi konkreetse metoodika raamiga. Erinevate  metoodikate ja projektide materjalidest valitakse parim ning vaheldusrikkus toob laste päevadesse mitmekesisust. Õppimisel on peamine, et see see oleks lõbus ja tegus, nagu näiteks:  salatitegu Rukkilille rühmas

LIIKUMISTEGEVUSED 2018/2019 Õ-A

SPORDISAALIS

ESMASPÄEV

KOLMAPÄEV

REEDE

 9.00 – 9.15 ÜLANE 

 9.00 – 9.20  KULLERKUPP

9.00 – 9.15 ÜLANE 

 9.20 – 9.35 MAIKELLUKE

 9.20 – 9.40  VÕILILL

9.20 – 9.35 MAIKELLUKE

 9.40 – 9.55 SINILILL (v)

 9.45 – 10.05  RUKKILILL

9.40 – 9.55 SINILILL (v)

10.00 – 10.20 VÕILILL

10.05 – 10.40  SINILILL (s)

10.00 – 10.25 RUKKILILL

10.20 – 10.40 KULLERKUPP

 

10.25 – 11.00 SINILILL (s)

 

ÕUES

ESMASPÄEV

KOLMAPÄEV

REEDE

11.00 – 11.25 RUKKILILL

10.55 – 11.10 MAIKELLUKE  

11.15 – 11.35 KULLERKUPP  

11.30 – 12.05 SINILILL (s)

11.15 – 11.30 SINILILL (v) 

11.35 – 11.55 VÕILILL 

 

11.35 – 11.50 ÜLANE

 

 

 

 

 

MUUSIKATEGEVUSED 2018/2019 Õ-A

TEISIPÄEV

NELJAPÄEV

             9.00 ÜLANE 

             9.00 ÜLANE 

             9.20 MAIKELLUKE 

             9.20 MAIKELLUKE

             9.35 SINILILL (v) 

             9.35 SINILILL (v) 

             9.50 VÕILILL 

             9.50 VÕILILL 

            10.10 KULLERKUPP 

            10.10 KULLERKUPP 

            10.35 RUKKILILL

            10.35 RUKKILILL

            11.45 SINILILL (s) 

            11.45 SINILILL (s)