Hoolekogu

Assaku Lasteaia hoolekogu 2019/2020

Rebaste Rühm – Jaanus Silm, jaanus.silm@jasitex.ee
Oravate rühm – Kerttu Kirik, kerttu44@hotmail.com
Hiirte rühm – Ott Sarapuu, ott.sarapuu@gmail.com
Jänkude rühm – Mirjam Suurekivi, mirjam@suurekivi.ee
Karumõmmide rühm – Kristel Karro, karro.kristel@gmail.com
Kitsetallede rühm – Katrin Soone, katrinsoone1978@gmail.com
Siilide rühm – Liina Ränk, liina.rank@gmail.com
Õpetajate esindaja – Karita Ernes, kitsetalled@assaku.edu.ee
Rae Valla esindaja – Kai Lasn, kai.lasn@rae.ee

Hoolekogu ülesanded Koolieelse lasteasutuse seaduse §24 järgi:

https://www.riigiteataja.ee/akt/114032014056