Hoolekogu

Assaku Lasteaia hoolekogu 2018/2019

Jaanus Silm – Rebased

Liina Neitov – Oravad

Elis Kaurson – Hiired

Raiko Alloja – Jänkud

Kristel Aloe – Karumõmmid

Katrin Soone – Kitsetalled

Liina Ränk – Siilid

Reet Veskimeister –  õpetajate esindaja

Marju Randlepp – Rae valla esindaja

Hoolekogu ülesanded Koolieelse lasteasutuse seaduse §24 järgi:

https://www.riigiteataja.ee/akt/114032014056