Pillerpall hoolekogu

LASTEAED PILLERPALLI HOOLEKOGU 2018/2019:

Nuppude rühma lastevanemate esindaja Karin Grünthal

Piiksude rühma lastevanemate esindaja Birgit Raudsik

Näpsude rühma lastevanemate esindaja Britta Burket
Tupsude lastevanemate esindaja Inna Rakk
Õpetajate esindaja Külli Põdra,
Rae valla esindaja Priit Põldmäe

Hoolekogu protokollid:

Protokoll 19.10.2016

Protokoll 26.01.2017

Protokoll 03.05.2017

Protokoll 24.10.2017

Protokoll 15.02.2018

Hoolekogu ülesanded Koolieelse lasteasutuse seaduse §24 järgi:

https://www.riigiteataja.ee/akt/114032014056