Pillerpall õppetöö

Rühmade nädalakavas on planeeritud järgnevad õppe- ja kasvatustegevused vastavalt valdkondadele arvestades laste vanust:

  • Mina ja keskkond
  • Keel ja kõne
  • Matemaatika
  • Kunst
  • Liikumine
  • Muusika

DSC_5523

Tähistatakse traditsioonilisi rahvakalendri tähtpäevi, toimuvad perepäevad,- peod, õppekäigud, väljasõidud ja teatrikülastused.