Taaramäe hoolekogu

Lasteaed Taaramäe hoolekogu 

 

Tarvo Tammik – lastevanemate esindaja
Mario Kadastik – lastevanemate esindaja
Gunilla Kõiv – lastevanemate esindaja
Maarika Kolk – lastevanemate esindaja
Tõnis Kattel  – lastevanemate esindaja
Gerda Heinmaa – lastevanemate esindaja

Katlyn Sõber – lastevanemate esindaja

Kärt Ülper – lastevanemate esindaja

Indrek Viik – lastevanemate esindaja

Anneli Ott – lastevanemate esindaja
Kristiina Saarik – õpetajate esindaja
Kai Lasn – Rae valla esindaja

 

Hoolekogu ülesanded Koolieelse lasteasutuse seaduse §24 järgi: