Uuesalu õppetöö

 

Uuesalu lasteaia õppetöö alused ja tegevuskava lähtuvad riiklikust õppekavast ja Õie lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse alusdokumentidest:   http://lasteaiad.rae.ee/oie-oppetoo/

Kahe lasteaiamaja pedagoogide koostöö otsused kujunevad ühistel pedagoogilistel nõupidamistel ja õppetegevuste korraldus kavandatakse ja analüüsitakse  Eesti Lasteaedade Internetipõhises InfoSüsteemis ELIIS. 

Kuna keskkond ja traditsioonid  on Uuesalu ja Jüri majades  erinevad, ei ole võimalik kõike samamoodi korraldada. Uuesalu rühmades tuleb  õppetegevustes arvestada, et lapsed on erinevas vanuses.  Suuremate ja väiksemate laste erinevatest arenguvajadustest lähtudes tuleb õpetajal korraldada tegevused nii, et ülesanded oleksid lastele jõukohased. 

Uuesalu lasteaia läheduses asuv männik, küla spordiväljakud, kergliiklustee, ujumiskoht ja suur mägi pakuvad suurepäraseid võimalusi õuesõppeks ja mõnusateks matkadeks. See on oluline, sest muusikategevuste ja võimlemise väike tuba piirab liikumisega seotud valikuid.

Lasteaia pidude, koosolekute ja huviringide korraldamine on keeruline, kuna puudub saal. 2017.aasta detsembris valmis IBE hoone ilusa saaliga, mis saame kokkuleppel kasutada.  Teatrietendustele on Uuesalu lapsed oodatud Õie lasteaia Jüri majas kuus korra ning oma teatrikava koos kutsega saatis ka naabruses asuv Kangru lasteaed.