Uuesalu uudised

 

20160726_123403

Linnalähedane ja samas looduskeskne Uuesalu küla meeldib lastega peredele, kes enne kodu soetamist uurivad ka lasteaiakoha saamise võimalusi. Lastesteaiakohad vabanevad valdavalt siis, kui lapsed kooli lähevad. Uuesalu lasteaias on  kolme aasta jooksul kooliealiseks saamas: 

2019.aastal – 5 last

2020.aastal – 12 last

2021.aastal – 15 last

Piirkond on kiiresti arenev ja noorte peredega. Lasteaiakohtade vajadus on pidevalt suurenenud. Naaberasulas, Järvekülas, valmivad 2019 märtsis kaks uut lasteaiamaja (kokku 15 rühma). Neist suurem, 9-rühmaline, asub Järveküla kooli lähedal ning on logistiliselt sobiv ka Uuesalu peredele. Seetõttu liideti eraldiseisev Uuesalu lasteaia järjekord Peetri piirkonnaga.

Uuesalu lasteaiamaja laiendamiseks on hoone omanik, IBE OÜ, koostanud projekti, kus on üks rühm ja saal. Pärast Järveküla lasteaedade komplekteerimist saab hinnata, kas Uuesallu tuleb siiski ehitada uus, 100-kohaline lasteaed või piisab juba projekteeritud juurdeehitusest.

Lasteaedade järjekorda võetakse vaid Rae vallavalitsuse elanikeregistrisse kuuluvaid peresid – täpsem info korraldusest on leitav dokumendist:  Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord