Kohatasu mais ja juunis

Rae valla koolieelses lasteasutuses lapsevanema poolt kaetava osa maksmisest ajutine vabastamine.

 

Vallavalituse korraldus mais

Vallavalitsuse korraldus juunis

 

 

 

 

Hea lapsevanem

 

Seoses eriolukorraga on Rae Vallavalitsus muutnud lasteaedade suvist töökorraldust:

 

1.-31. juulini on Rae valla lasteaiad kollektiivpuhkusel ja sellel ajal on avatud valverümad Võsukese Lasteaias Jüris ja Aruheina Lasteaias Peetris. Lähtusime valverühmade avamisel eriolukorrast tingitud muutustest perede elu- ja töökorralduses, pakkudes võimaluse tuua laps lasteaeda neil peredel, kus sellel aastal ei ole võimalik juulis puhkust võtta.

 

Valverühmad avatakse ja komplekteeritakse vastavalt vanemate esitatud sooviavaldustele. Palume esitada taotlus esimesel võimalusel hiljemalt 28. maiks Rae valla e-teenuste keskkonnas https://iseteenindus.rae.ee/ => Alusharidus => Valverühma taotlus või kasuta otselinki!

 

Koos avalduse esitamisega kaasneb lapsevanemal kohustus tasuda suvise valverühma kasutamise eest kohatasu. Palume enne avalduse esitamist hoolikalt koos perega läbi mõelda, kui hästi on teie laps valmis kohanema üheks kuuks uue keskkonna ja uute õpetajatega.

 

Rae vallavalitsuse korraldus

Rae valla koolieelse lasteasutuse kohatasu on alates 01.01.2020 muutunud.

Kohatasu suurus on 80 eurot lapse kohta ühes kuus.

*Kui ühest perest käib kaks või enam last lasteasutuses või mõnes Rae Vallavalitsusega lepingu sõlminud eralasteaias või -lastehoius, siis on pere teise lapse kohatasu suurus 40 eurot ning kolmanda lapse eest lapsevanem kohatasu maksma ei pea.

*Kui peres on neli või enam last või puudega laps, siis on kohatasu suurus 20 eurot.

Soodustuste saamiseks kuni 31.07.2020.a esitab lapsevanem vallavalitsusele taotluse.

 

Rae Vallavolikogu 17.09.2019 määrus nr 42 „Rae valla koolieelses lasteasutuses lapsevanema poolt kaetava osa määra kehtestamine ja maksmise kord“ on leitav Riigi Teatajas:

https://www.riigiteataja.ee/akt/426092019001

Vastavalt Rae Vallavalitsuse korraldusele ja lasteaedade hoolekogude kooskõlastusele on juulis 2019. kõik Rae valla lasteaiad suletud. Lahenduseks neile vanematele, kes koos oma lastega juulis puhata ei saa, on võimalus selleks perioodiks taotleda eralasteaia toetust 313 eurot kuus

Vallavalitsuse korraldus

Rohkem infot loe: http://opleht.ee/2019/03/otsitakse-lasteaiaopetajat/

Täpsem info konkursi kohta:

https://www.cvkeskus.ee/lasteaiaopetaja-uus-avatav-lasteaed-jarvekulas-harjumaal-jarvekula-lasteaed-583630

ja

https://www.cvkeskus.ee/lasteaiaopetaja-assistent-jarvekula-lasteaed-harjumaal-jarvekula-lasteaed-583631