Lasteaiast

Tere tulemast Aruheina Lasteaeda!

Aruheina lasteaia maja avati Assaku Lasteaia filiaalina 03.11.2014. Alates 2022 aastast toimib Aruheina Lasteaed iseseisva lasteasutusena.             Pildi autor Rasmus

Aruheina Lasteaias on 9 rühma, mis on saanud nimed heinas toimetavate mutukate järgi. Meil on Kiired Kiilid, Vallatud Rohutirtsud, Põrisevad Põrnikad, Lustakad Liblikad, Väledad Sajajalgsed, Tegusad Mesilinnud, Usinad Sipelgad, Lipsutriinud ja Õnneämblikud.

Suminat ja tegutsemist jätkub terveks päevaks!

Rühmades tegelevad lastega igapäevaselt üks õpetaja ja kaks õpetaja assistenti.  Õpetajatele ja lastele on toeks 2 logopeedi ja eripedagoog, kes aitavad koos rühmameeskondadega luua lastele mõnusa ning turvalise mängu- ja õpikeskkonna.

OLEME AVASTAMIST, UNISTAMIST,
LOOVUST JA ÜKSTEISE HOIDMIST VÄÄRTUSTAV
ÕNNEPESA,
KUS SIRGUVAD INIMESED, KES JULGEVAD
PROOVIDA, KATSETADA JA USKUDA,
ET KÕIK SIIN ILMAS ONGI VÕIMALIK.

Lasteaias on suur saal, mis on jagatud kaheks osaks ning võimaldab luua suure ruumi lastega tegutsemiseks. Esimesel korrusel on 4 rühmaruumi, kabinetid logopeedidele ja eripedagoogile, köök, abiruumid, pesupesemise ruum, õpetajate tuba ja sisustamisel tunnetustuba ning planeerimisel loovustuba . Teisel korrusel asuvad 5 rühmaruumi, kabinetid õppealajuhatajale ja direktorile, koridorist on loodud mängukoridor, kus tingimused valverühmale ja lastele vaikseks mänguks. Nagu lapsedki, on ka meie rühmaruumid veidi ise loomuga. Meil on palju aknaid ja kui istuda  vihmase ilmaga toas ning aknast välja vaadata, siis oleks justkui õues. Iga rühma kasutuses on mänguruum, magamisruum, riietus- ja tualettruum.

Lasteaia hoovialal ei ole kõrghaljastust, kuid loodud katusealused ning võimalused mitmekesiseks tegevuseks. Varustatud kaasaegsete ja lapsesõbralike mängu- ja ronimisvahenditega ning märgistatud liiklusrajaga. Meil on päris oma kasvuhoone, kus kasvatada head ja paremat ning talvel muutub hoopis talvevõlumaaks.  Koostöös vanematega on lastele rajatud mängimiseks poriköögid, rehvidest ronimisrajad ja kanaaed. Igal rühmal on oma peenrakast. Hooviala toetab õuesõpet ja keskkonnakasvatust.  liiklusrada.

Lasteaial on oma lipp, logo ning laul.

LASTEAIA SÜDA
– Tugisüsteem
– Positiivsed ja teotahtelised inimesed
– Köögimeeskond ja kõhutäis tervist iga päev!

Meie majas toimub kogu aeg midagi. Selleks, et end toimuvaga kursis hoida, jälgi meid Facebookis https://www.facebook.com/AruheinaLasteaed

 

Lasteaia eripära väljendub järgmistes tegevussuundades:

* Arendava ja toetava õpikeskkonna loomisel kasutatakse erinevaid metoodikaid ja kaasaegseid õppevahendeid;

* Õppe- ja kasvatustöö on korraldatud projektõppena;

* Rakendatakse „Hea Alguse“ ja aktiivõppe metoodikaelemente;

* Rakendatakse õuesõppemetoodikat;

* Rakendatakse „Kiusamisest vaba lasteaed“ metoodikat“;

* Rakendatakse „Samm-sammult“ õppeprogrammi;

* Lasteaed rakendab programmi „Roheline Kool“ tegevusi;

* Mudilasnõukogu – laste kaasamine;

* Mondo maailmakool – juhendmaterjal “Amanda ja maailm”.

 

Aruheina Lasteaia ajarännak

2022 aastal sammus kooli Aruheina 7.lend – 23 last
2021 aastal sammus kooli Aruheina 6.lend  – 38 last
2020  aastal sammus kooli Aruheina 5.lend – 43 last
2019 aastal sammus kooli Aruheina 4.lend  – 89 last
2018 aastal sammus kooli Aruheina 3.lend – 38 last
2017 aastal sammus kooli Aruheina 2.lend – 29 last
2016 aastal sammusid kooli esimesed 16 Aruheina last.

Aruheina Lasteaia lugu pildis: