Lasteaiast

Ja siin on mu saladus, väga lihtne saladus — ainult südamega võib õigesti näha, kõige tähtsam on silmale nähtamatu.
(“Väike prints”, 1943)

Laps on üks imeline Ime, kes sünnib siia ilma täis usaldust ja armastust ning täiskasvanute ülesanne on aidata tal leida tema anded, teadmised ja oskused, arendada neid armastuse ja mõistmisega järjekindlalt.

Järveküla Lasteaed asub Järvekülas. Meie esimesed väikesed sõbrad alustasid põnevat teekonda märtsis 2019. Lasteaed töötab ühtse asutusena kolmes eraldi asetsevas majas, mis kannavad Järveküla, Leerimäe ja Sõnajala nime.

Järveküla Lasteaia missiooniks on arendada ja toetada laste koolieelset arengut kaasaegsetes oludes parimal professionaalsel tasemel personali ja lastevanemate ühisel jõul.

Järveküla Lasteaia põhiväärtused
Hoolivus ja usaldusväärsus – olla laste hoidmisel ning õppe- ja kasvatusvaldkonnas parimad asjatundjad, pühendudes lapse heaolule ja koheldes last partnerina ning pakkudes talle seejuures pühendunud ja vastutustundlikku tuge. Iga laps peab end tundma vajaliku ja olulisena ning tundma end täisväärtuslikuna.
Heaolu – väärtustada tervislikke eluviise, tagada lastele vaimselt ja füüsiliselt turvaline, lapsesõbralik keskkond.
Loovus – inspireerida ennast ja teisi enda ümber, luua tingimused laste loovuse arendamiseks, kaasates selleks kõik pedagoogilised vahendid ja meetodid.
Koostöö – koostöös kodude ning kogukonna huvigruppidega ühendada oma teadmised ja oskused tagamaks parimate tulemuste saavutamine laste õppe- ja arengukeskkonna kujundamisel.
Tolerantsus – suhtuda eripäradesse sallivalt.

Lasteaias töötavad professionaalid, kes oma elujaatuse, hoolivuse, hoole, teadlikkuse ja armastusega aitavad vanematel lihvida nende Kalliskive täisväärtuslikeks kultuurseteks ja oma elukeskkonda hoidvateks unikaalseteks inimesteks.