Lasteaiast

Järveküla Lasteaed asub Järvekülas. Meie esimesed väikesed sõbrad alustasid põnevat teekonda märtsis 2019. Lasteaed töötab ühtse asutusena kolmes eraldi asetsevas majas, mis kannavad Järveküla, Leerimäe ja Sõnajala nime.

Järveküla Lasteaia missiooniks on koostöös perega luua laste arengut toetav keskkond, kus õppe-ja kasvatustegevust planeerides ja teostades väärtustatakse tegutsemist lapse lähimas arengutsoonis ja autentsest, õppimist inspireerivas  keskkonnas. 

Järveküla Lasteaia põhiväärtused

– Lapsed on õpiprotsessi suunajad. Lapsel on valiku ja isetegemise võimalused.

– Lapsed saavad teadmisi ja kogemusi läbi mängu.

– Õppetegevuse ajal lööb aktiivselt  kaasa kogu rühmameeskond.

– Tegevused toimuvad gruppides ja kasutuses on lasteaia sise- ja väliskeskkond.

– Õppeprotsessis näitlikustatakse elu läbi elu, kasutades autentseid näitlikustamise vahendeid või keskkonda.

– Rühmas on sõbralik ja üksteist toetav õhkkond.

 

JÄRVEKÜLA MAJA LEGEND

LEERIMÄE MAJA LEGEND

SÕNAJALA MAJA LEGEND

SÕNAJALA MAJA LEGENDI LAUL


Järveküla lasteaed on saanud toetust läbi projekti „Lasteaia haridus digitaalse õppevaraga“ (rahastatud Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist).

Projekti lühike kokkuvõte:

Arendada laste STEAM oskusi juba varases eas, toetades tulevikutalentide arengut. Eesmärk on muuta robootikavahendid lastele kättesaadavaks ja õpitavaks läbi lõimitud tegevuste lasteaias.

Meede:

2014-2020.1.3 Kaasaegse ning uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt

Taotlusvoor:

1.3.1 ATV1 Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga – IT-vahendid – 15.08.2022-03.10.2022

Valdkond, millesse projekt panustab:

2014-2020.1.3.1 Uuendusliku e-õppevara arendamine üld- ja kutsehariduses. E-hindamisvahendite arendustegevus ja kasutuselevõtt. Uuenduslike õppevaralahenduste soetamine ja ühiskasutuse korraldamine.