Lasteaiakohtade järjekord

Laps lisatakse lasteaiakoha järjekorda lapsevanema avalduse alusel. Tingimuseks, et nii laps kui tema üks vanematest on rahvastikuregistri andmetel Rae valla elanikud.

Avaldus tuleb esitada vallavalitsusele kas paberkandjal või saata digiallkirjastatult aadressil info@rae.ee.

Rae vald Lasteaiajärjekord

Laps lisatakse oma elukohajärgsesse teeninduspiirkonna järjekorra oma vanuserühma, avalduse esitamise ajalises järjestuses.

Lasteaiakoha järjekorda uuendatakase Rae lasteaedade kodulehel 1 kord kuus.
Küsimuste tekkimisel kontakteeruda haridus- ja sotsiaalameti spetsialisti Kai Lasniga (605 6785, kai.lasn@rae.ee)

Juhul kui laps on saanud pooleteise aastaseks ning vallal ei ole lasteaiakohta pakkuda, on kolm alternatiivi:

  1. Koduse mudilase toetus 180 eurot
  2. Eralasteaia toetus 382 eurot , juhul kui lapsele on munitsipaal lasteaiakohta pakutud. Eralasteaia toetus, juhul kui lapsele ei ole lasteaiakohta pakutud, vanema osa 80 eurot
  3. Lastehoiuteenuse toetus kuni 475 eurot, vanema osa  80 eurot.

Kuidas erinevaid toetusi taotleda ning millised on seatud tingimused, loe täpsemalt siit