Kohatasu mais ja juunis

Rae valla koolieelses lasteasutuses lapsevanema poolt kaetava osa maksmisest ajutine vabastamine.

 

Vallavalituse korraldus mais

Vallavalitsuse korraldus juunis