Lasteaia kohatasust vabastamine 03.05 – 16.05.2021

Rae valla koolieelses lasteasutuses lapsevanema poolt kaetava osa maksmisest
ajutine vabastamine ja koolieelse eralasteasutuse ning lapsehoiuteenuse vanema poolt kaetava kohamaksu ajutine hüvitamine valla eelarvest.

Vallavalitsuse korraldus