Rae valla koolieelse lasteasutuse kohatasu on alates 01.01.2020 muutunud

Rae valla koolieelse lasteasutuse kohatasu on alates 01.01.2020 muutunud.

Kohatasu suurus on 80 eurot lapse kohta ühes kuus.

*Kui ühest perest käib kaks või enam last lasteasutuses või mõnes Rae Vallavalitsusega lepingu sõlminud eralasteaias või -lastehoius, siis on pere teise lapse kohatasu suurus 40 eurot ning kolmanda lapse eest lapsevanem kohatasu maksma ei pea.

*Kui peres on neli või enam last või puudega laps, siis on kohatasu suurus 20 eurot.

Soodustuste saamiseks kuni 31.07.2020.a esitab lapsevanem vallavalitsusele taotluse.

 

Rae Vallavolikogu 17.09.2019 määrus nr 42 „Rae valla koolieelses lasteasutuses lapsevanema poolt kaetava osa määra kehtestamine ja maksmise kord“ on leitav Riigi Teatajas:

https://www.riigiteataja.ee/akt/426092019001