Rae valla koolieelses lasteasutuses lapsevanema poolt kaetava osa maksmisest vabastamine vahemikus 15.03 – 30.04.2021

Seoses koroonaviiruse (COVID-19 viirus) levikuohuga ja selle tõkestamise vajadusega on mitmete muude meetmete hulgas (KORRALDUS) Vabariigi Valitsus palunud lapsevanematel jätta võimalusel koju lasteaias ja lastehoius käiv laps.

Rae Vallavalitsus on valmistanud ette volikogu märtsi istungile eelnõu

  • vabastada Rae valla koolieelsetes lasteasutustes vahemikus 15.03 – 31.04.2021 lapsevanema poolt kaetava osa maksmisest selleks kohustatud isikud, kui laps sel perioodil lasteaias ei käi.
  • hüvitada Rae valla eelarvest lapsevanema poolt kaetava kohamaksu osa kuni 80 eurot kuus kehtivat lepingut omavate Rae valla laste eest eralasteaedades ja lastehoidudes vahemikus 15.03. – 30.04.2021, kui sel perioodil teenust ei kasutata.

https://www.rae.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/2GM5aq8yMI1k/content/id/30373162 redirect=https%3A%2F%2Fwww.rae.ee