Lasteaiast

Assaku Lasteaias on 11 rühma, millest 3 rühma asuvad lasteaia peamajas, 4 rühma aastal 2008 avatud moodulmajas ja 4 rühma 2020 avatud eraldiasetsevas elementmajas.

Assaku Lasteaial on väga mitmekesine ja ilus õueala, kuhu on loodud õuesõpperada. Lastel on võimalik peenrakastides kasvatada maitsetaimi, lilli ja salatit.


Ajalugu

Assaku lasteaia hoone ajalugu ulatub 1917 aastasse, kui valmis esimene koolihoone tolleaegse Lehmja kooli nime all. 1947 aastal avati praegune hoone Lehmja 8-klassilise koolina, mis suleti 1980. Järgnevatel aastatel pakkus maja majutusteenust turistidele. Koolina taasavati praegune lasteaiahoone 1991 aastal ning tegutses 2004 aasta sügiseni, mil liideti Lehmja kool Jüri Gümnaasiumiga.

Assaku Lasteaed on asutatud 2008 aastal Rae valla tolleaegse Tõrukese lasteaia filiaalina. Lasteaed asus moodulehitises ning osaliselt renoveeritud koolihoone ruumides, kus oli kohti 54 lapse jaoks. 2009 aasta septembrist liideti Assaku lasteaed Peetri Lasteaed-Põhikooli koosseisu. 2011 aasta suvel alustati maja laiendamisega. Assaku lasteaia II korruse ruumides teostati renoveering kolme uue rühma tarvis. Lasteaia uus renoveeritud osa avati 16. septembril 2011, kus oli kohti 120 lapsele. Koolitusloa nr 6684 HTM alusel jätkas 03.09.2012. Rae valla Assaku Lasteaed tegutsemist eraldiseisva alusharidust pakkuva munitsipaallasteaiana.


Missioon

Peret ja suhteid hinnates, koos tegutsedes aitame last tema suureks saamise teel sõbralikus, kodukohta ja loodust väärtustavas keskkonnas.


Visioon

Oleme hea mainega, ajaga kaasaskäiv lasteaed, kuhu tulevad rõõmuga nii väikesed kui suured.


Põhiväärtused

Hoolivus – meie lasteaias on heasoovlik, üksteist arvestav, mõistev ja toetav õhkkond: Laps väärtustab iseenda ja teiste tervist ning käitub tervislikult, sh turvaliselt; Lapsed hoolivad kaaslastest, keskkonnast ja armastavad oma kodukohta ja isamaad;

Koostöö – meie töötajatel on hea koostöö nii oma rühmas kui ka kogu lasteaias. Lapsed on aktiivsed õppijad ja tunnevad rahulolu, eduelamust lõpule viidud tegevustest; Lapsed oskavad teha valikuid, suudavad tegutseda iseseisvalt ja teha koostööd;

Loovus – toetame laste loovust ja hindame loomingut. Lapsed on loovad ja julged oma ideede avaldamisel; Lapsed omandavad eakohasel tasemel põhitegemisi, oskusi ja vilumusi ning huvituvad erinevatest valdkondadest.

Turvalisus – meie lasteaia õpikeskkond on laste ja töötajate jaoks turvaline.