Lasteaiast

 

Ajalugu

Assaku lasteaia hoone ajalugu ulatub 1917. aastasse, kui valmis esimene koolihoone tolleaegse Lehmja kooli nime all. 1947. aastal avati praegune hoone Lehmja 8-klassilise koolina, mis suleti 1980. Järgnevatel aastatel pakkus maja majutusteenust turistidele. Koolina taasavati praegune lasteaiahoone 1991. aastal ning tegutses 2004. aasta sügiseni, mil liideti Lehmja kool Jüri Gümnaasiumiga. Aastal 2008 avati Assakul esimesed 4 moodulrühma ning hoones alustas lasteaed. 2012. aastal avati peahoone teisel korrusel 3 rühma ning 2020. aasta sügisel lisandus lasteaiale uues hoones 4 rühma. Kokku on lasteaias 11 rühma.

Assaku Lasteaial on väga mitmekesine ja ilus õueala, kuhu on loodud õuesõpperada. Lastel on võimalik peenrakastides kasvatada maitsetaimi, lilli ja salatit. Lasteaia peahoones on suur lavaga saal, kabinetid logopeedile ja juhtkonnale, õpetajate tuba. Lasteaia keldriruumides on pesuladu, toidujagamise ruumid ning lasteaia õppeköök.


Missioon

Kodu ja lasteaia koostöös toetame lapse loomupärast valmisolekut märgata, uurida, avastada – mängime õppides, õpime mängides.


Visioon

Oleme usaldusväärne, turvaline ning uutele ideedele avatud lasteaed, kuhu tulevad rõõmuga nii
väikesed kui suured.


Põhiväärtused

HOOLIVUS – meie lasteaias on heasoovlik, avatud, üksteist arvestav, mõistev ja toetav õhkkond:
laps väärtustab iseenda ja teiste tervist ning käitub tervislikult, sh turvaliselt. Lapsed hoolivad
kaaslastest, keskkonnast ja armastavad oma kodukohta.

KOOSTÖÖ – meie töötajatel on hea koostöö nii oma rühmas kui ka kogu lasteaias, meeskonna
tegevus on lapsevanematele avatud. Lapsed on aktiivsed õppijad ja tunnevad rahulolu, eduelamust
lõpule viidud tegevustest; Lapsed oskavad teha valikuid, suudavad tegutseda iseseisvalt ja teha
koostööd.

MÄNG ja LOOVUS – toetame laste loovust ja hindame loomingut. Loome keskkonna, kus on
võimalus õppida läbi mängu, arendada oma loovust, õpetame mängima lapsi ja vanemaid. Mängude reegleid peame me teadma, sest elu ja mäng peavad olema ausad. Lapsed on loovad ja julged oma ideede avaldamisel; lapsed omandavad eakohasel tasemel põhitegevusi, oskusi ja vilumusi ning huvituvad erinevatest valdkondadest.

TURVALISUS – töötame selle nimel, et meie lasteaia õpikeskkond oleks laste ja töötajate jaoks
turvaline, et lapsevanem võiks rahuliku südamega lapse päevaks meie hoolde jätta. ARENG toimub,
kui on usk arengusse, mõtlemine on pingevaba, toimib toetav innustamine. Lähme kaasa uute
ideedega ning oleme avatud muutustele. Lasteaia töötajad saavad end pidevalt täiendada jagades
teadmisi omavahel ning osaledes koolitustel, elukestev õppimine.