Vaida lasteaed Pillerpall Hea lasteaia teerajaja

10. detsembril tunnustas Tartu Ülikooli eetikakeskus hea kooli ja hea lasteaia nimelistes tunnustusprogrammides osalenud haridusasutusi. Haridus- ja teadusministri Liina Kersna tõdes oma kõnes, et praeguses kiiresti muutuvas maailmas on oluline olla paindlik, teha koostööd ning luua hea õhkkond.  Kevadel osalesime kogu pedagoogilise personaliga Tartu Ülikooli eetikakeskuse poolt läbiviidud koolituses “Sissejuhatus väärtusarendusse,” mille kaudu selgitasime välja meie ühised väärtused. Vaida lasteaia Pillerpalli väärtuskasvatuse analüüsi keskmeks oli väärtus-Koostöö. Tänu “Kriitilise sõbrale,” kes suunas analüüsi koostamist ja andis palju häid nõuandeid, millele tähelepanu pöörata, valmis kogumik “Hea lasteaed, kui väärtuspõhine lasteaed-Vaida lasteaed.” Antud kogumik annab hea ülevaate meie senistest tegevustest.