Lasteaiast

Vaida Lasteaed Pillerpall asub Harjumaal Rae vallas, Vaida alevikus. Lasteaias töötab 4 rühma. Laste ja töötajate kasutada on kaasaegsed, rõõmsavärvilised ruumid ning sisustus. Lastele on õues tegutsemiseks uuenenud ja turvalisemaks muudetud suur mänguala koos kaasaegsete õuevahenditega.

Vaida Lasteaed Pillerpall on lapsele turvaline koht, kus lastega töötavad väga head ja oma tööd armastavad spetsialistid, kes on perele partneriks ja toetajateks lapse arendamisel ning kasvatamisel. Rühmameeskonnas on kaks õpetajat ja üks õpetaja abi. Lisaks tegelevad lastega muusika- ja liikumisõpetaja ning logopeed vastavalt vajadusele.

Õppetöös järgime riiklikku raamõppekava, õppetöö toimub tegevuskeskustes, kasutades ka Hea Alguse metoodikat. Õppekeskkond julgustab lapsi avastama, olema algatusvõimeline ja loov, ergutab lapse loomupärast uudishimu.

 

Lasteaed on avatud 7:00-18:00.

7:00-7:30 on avatud valverühmad.

Kollektiivpuhkus on juulis.

Aiarühmades on lapsed eri vanustes ja õdedel- vendadel on võimalus käia ühes rühmas.
Igapäevane tegevus on lihtsalt ringiratast käimine- et seda märgata, on vaja peatuda.

Lasteaia ajaloost:

1975 aasta jaanuaris avati Vaida Aiandussovhoosile kuuluv 4 rühmaline tüüpprojekti järgi ehitatud lasteaia maja, kuid ilma saalita. Algselt oli nimeks Vaida sovhoosi lastepäevakodu, kuid hiljem Vaida Lasteaed Pillerpall.

Enne maja valmimist tegutses üherühmaline lasteaed mõned aastad korruselamu neljatoalises korteris. Lasteaia ruumides on tegutsenud kaheksakümnendate lõpust kuni aastani 2002 Vaida Põhikooli esimene klass. Lasteaias töötas sel ajal 3 rühma. Alates 2002 aasta septembrist töötab lasteaias 4 rühma. 1992. aastast kuulub lasteaed Rae Vallavalitsuse alluvusse. 2005 aasta detsembris valmis juurdeehitusena lasteaia saal.

Jälgi oma lapse rühma tegemisi keskkonnas ELIIS.