Hoolekogu

LASTEAED PILLERPALLI HOOLEKOGU 2018/2019:

Nuppude rühma lastevanemate esindaja Inna Rakk
Piiksude rühma lastevanemate esindaja Birgit Raudsik
Näpsude rühma lastevanemate esindaja Britta Burket
Tupsude lastevanemate esindaja Anna Õuekallas
Õpetajate esindaja Külli Põdra,
Rae valla esindaja Priit Põldmäe

Hoolekogu protokollid:

Protokoll 19.10.2016
Protokoll 26.01.2017
Protokoll 03.05.2017
Protokoll 24.10.2017
Protokoll 15.02.2018

Hoolekogu ülesanded Koolieelse lasteasutuse seaduse §24 järgi:

https://www.riigiteataja.ee/akt/114032014056