Hoolekogu

LASTEAED PILLERPALLI HOOLEKOGU 2019/2020:

Nuppude rühma lastevanemate esindaja Inna Rak
Piiksude rühma lastevanemate esindaja Birgit Raudsik
Näpsude rühma lastevanemate esindaja Britta Burket
Tupsude lastevanemate esindaja Anna Õuekallas
Õpetajate esindaja Külli Põdra,
Rae valla esindaja Priit Põldmäe

Hoolekogu ülesanded Koolieelse lasteasutuse seaduse §24 järgi:

https://www.riigiteataja.ee/akt/114032014056