Hoolekogu

LASTEAED PILLERPALLI HOOLEKOGU 2022/2023:

Nuppude rühma lastevanemate esindaja Inna Rak
Piiksude rühma lastevanemate esindaja Sirje Reidolf
Näpsude rühma lastevanemate esindaja Laura Leiten
Tupsude lastevanemate esindaja Karin Grünthal
Õpetajate esindaja Külli Põdra
Rae valla esindaja Anna Õuekallas

Hoolekogu ülesanded Koolieelse lasteasutuse seaduse §24 järgi:

https://www.riigiteataja.ee/akt/114032014056