Hoolekogu

LASTEAED PILLERPALLI HOOLEKOGU 2021/2022:

Nuppude rühma lastevanemate esindaja 
Piiksude rühma lastevanemate esindaja 
Näpsude rühma lastevanemate esindaja
Tupsude lastevanemate esindaja
Õpetajate esindaja
Rae valla esindaja

Hoolekogu ülesanded Koolieelse lasteasutuse seaduse §24 järgi:

https://www.riigiteataja.ee/akt/114032014056