Hoolekogu

LASTEAED PILLERPALLI HOOLEKOGU 2023/2024:

Nuppude rühma lastevanemate esindaja Mart Malsub
Piiksude rühma lastevanemate esindaja Mikk Mustjõgi
Näpsude rühma lastevanemate esindaja Karin Grünthal
Tupsude lastevanemate esindaja Kadri Käärd
Õpetajate esindaja Külli Põdra
Rae valla esindaja Anna Õuekallas

Hoolekogu ülesanded Koolieelse lasteasutuse seaduse §24 järgi:

https://www.riigiteataja.ee/akt/114032014056