Hoolekogu

Lagedi Kooli lasteaia hoolekogu

 

Riina Teinmann – õpetajate esindaja
Bärbel Salumäe – Rae valla esindaja
Stina Metsis – Mesilinnud (hoolekogu esimees)
Mariin Virolainen – Mesimarjad (hoolekogu aseesimees)
Marget Merman – Mesililled
Kristjan Soomänd – Mesimõmmid
Signe Ivanišvili – Mesimummud
Aile Pops – Mesikäpad (protokollija)
Angela Reinart – õppejuht

Hoolekogu ülesanded Koolieelse lasteasutuse seaduse §24 järgi:

https://www.riigiteataja.ee/akt/114032014056

Hoolekogu protokollid:

Lagedi Kooli lasteaia hoolekogu koosolek 15.11.2019