Hoolekogu

 

Lagedi Kooli lasteaed
Hoolekogu liikmed 2022/23 õppeaastal

Bärbel Salumäe – Rae valla esindaja

Signe Ivanišvili – Mesimummud rühm

Heili Tsiugand – Mesilinnud rühm

Kristjan Soomänd – Mesikäpad rühm

Jaan Kurusk – Mesimõmmid rühm

Mariin Virolainen – Mesimarjad rühm

Kadriann Niinepuu – Mesililled rühm

Maire Tubro-Petron – õpetajate esindaja

 

Hoolekogu ülesanded Koolieelse lasteasutuse seaduse §24 järgi:

https://www.riigiteataja.ee/akt/114032014056

Hoolekogu protokollid:

Lagedi Kooli lasteaed hoolekogu koosolek 30.08.2022
Lagedi Kooli lasteaia hoolekogu koosolek, 14.12.2021
Lagedi Kooli lasteaia hoolekogu koosolek 30.08.2021
Lagedi Kooli lasteaia hoolekogu koosolek 27.01.2021
Lagedi Kooli lasteaia hoolekogu koosolek 05.01.2021
Lagedi Kooli lasteaia hoolekogu koosolek 16.11.2020
Lagedi Kooli lasteaia hoolekogu koosolek 07.09.2020
Lagedi Kooli lasteaia hoolekogu koosolek 15.11.2019