Hoolekogu

Lagedi Kooli osa hoolekogu koosseisus:

Eneli Niinepuulastevanemate esindaja, esimeesniinepuu(at)outlook.com
Signe Ivanišvililastevanemate esindajasignekoort(at)gmail.com
Piia Kaarlilastevanemate esindajapiiake(at)gmail.com
Erik Metsislastevanemate esindajaerik.metsis(at)gmail.com
Mariin Virolainenvilistlaste esindajamariin.virolainen(at)lagedi.edu.ee
Svetlana Soosaluõpetajate esindajasvetlana.soosalu(at)lagedi.edu.ee
Kristjan Uusmaaõpilasesinduse esindajakristjan.u(at)lagedi.edu.ee

 

Lagedi Kooli lasteaia osa hoolekogu koosseisus:

Heili Tsiugandlastevanemate esindaja, aseesimeestsiugand(at)gmail.com
Tiina Soanslastevanemate esindajatiina.saalik(at)gmail.com
Kristjan Soomändlastevanemate esindajakristjan.soomand(at)gmail.com
Maire Tubro-Petronõpetajate esindajamaire.tubro(at)lagedi.edu.ee

 

Valla esindaja: 

Bärbel SalumäeRae valla esindajabarbel.salumae(at)rae.ee

 

Hoolekogu ülesanded Koolieelse lasteasutuse seaduse §24 järgi:

https://www.riigiteataja.ee/akt/114032014056

Hoolekogu protokollid:

Lagedi Kooli lasteaia hoolekogu koosolek 16.01.2023, lisa