Hoolekogu

Lagedi Kooli lasteaia hoolekogu koosolek

 

Aeg: 14.11.2019 kell 17.30-19.10

Koht: Lagedi Lasteaed

Osalejad:

Imbi Orav – direktor, koosoleku juhataja
Angela Reinart – õppejuht
Riina Teinmann – õpetajate esindaja
Bärbel Salumäe – Rae valla esindaja
Stina Metsis – Mesilinnud (hoolekogu esimees)
Mariin Virolainen – Mesimarjad (hoolekogu aseesimees)
Marget Merman – Mesililled
Kristjan Soomänd – Mesimõmmid
Signe Ivanišvili – Mesimummud
Aile Pops – Mesikäpad (protokollija)

Hoolekogu ülesanded Koolieelse lasteasutuse seaduse §24 järgi:

https://www.riigiteataja.ee/akt/114032014056

Hoolekogu protokollid:

Lagedi Kooli lasteaia hoolekogu koosolek 15.11.2019