Hoolekogu

 

Lagedi Kooli lasteaed
Hoolekogu liikmed 2022/23 õppeaastal

Bärbel Salumäe – Rae valla esindaja

Signe Ivanišvili – Mesimummud rühm

Heili Tsiugand – Mesilinnud rühm

Kristjan Soomänd – Mesikäpad rühm

Jaan Kurusk – Mesimõmmid rühm

Mariin Virolainen – Mesimarjad rühm

Kadriann Niinepuu – Mesililled rühm

Maire Tubro-Petron – õpetajate esindaja

 

Hoolekogu ülesanded Koolieelse lasteasutuse seaduse §24 järgi:

https://www.riigiteataja.ee/akt/114032014056

Hoolekogu protokollid:

Lagedi Kooli lasteaia hoolekogu koosolek 16.01.2023, lisa