Hoolekogu

Lagedi Kooli osa hoolekogu koosseisus:

Eneli Niinepuulastevanemate esindaja, esimeesniinepuu(at)outlook.com
Signe Ivanišvililastevanemate esindajasignekoort(at)gmail.com
Piia Kaarlilastevanemate esindajapiiake(at)gmail.com
Erik Metsislastevanemate esindajaerik.metsis(at)gmail.com
Mariin Virolainenvilistlaste esindajamariin.virolainen(at)lagedi.edu.ee
Svetlana Soosaluõpetajate esindajasvetlana.soosalu(at)lagedi.edu.ee
Kristjan Uusmaaõpilasesinduse esindajakristjan.u(at)lagedi.edu.ee

 

Lagedi Kooli lasteaia osa hoolekogu koosseisus:

Heili Tsiugandlastevanemate esindaja, aseesimeestsiugand(at)gmail.com
Tiina Soanslastevanemate esindajatiina.saalik(at)gmail.com
Kristjan Soomändlastevanemate esindajakristjan.soomand(at)gmail.com
Maire Tubro-Petronõpetajate esindajamaire.tubro(at)lagedi.edu.ee

 

Valla esindaja: 

Bärbel SalumäeRae valla esindajabarbel.salumae(at)rae.ee

§ 73.   Hoolekogu

 (1) Hoolekogu:

  (5) Ühe asutusena tegutseva üldhariduskooli ja lasteasutuse hoolekogu koosseisu kuulub vähemalt kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab kooli ja teine lasteasutuse õpetajaid, ning nii kooli õpilaste vanemate kui ka lasteasutuse laste vanemate esindajad. Muus osas kohaldatakse põhikooli või gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kohta sätestatut.

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus–Riigi Teataja

Hoolekogu protokollid:

Lagedi Kooli lasteaia hoolekogu koosolek 16.01.2023, lisa