Hoolekogu

 

Lagedi Kooli lasteaed
Hoolekogu liikmed 2020/21 õppeaastal

Bärbel Salumäe – Rae valla esindaja
Signe Ivanišvili – Mesimummud rühm
Marget Merman – Mesililled rühm
Stina Metsis – Mesilinnud rühm
Kristjan Soomänd – Mesikäpad rühm
Jaan Kurusk- Mesimõmmid rühm
Mariin Virolainen – Mesimarjad rühm
Riina Teinmann – õpetajate esindaja

Hoolekogu ülesanded Koolieelse lasteasutuse seaduse §24 järgi:

https://www.riigiteataja.ee/akt/114032014056

Hoolekogu protokollid:

Lagedi Kooli lasteaia hoolekogu koosolek 30.08.2021
Lagedi Kooli lasteaia hoolekogu koosolek 27.01.2021
Lagedi Kooli lasteaia hoolekogu koosolek 05.01.2021
Lagedi Kooli lasteaia hoolekogu koosolek 16.11.2020
Lagedi Kooli lasteaia hoolekogu koosolek 07.09.2020
Lagedi Kooli lasteaia hoolekogu koosolek 15.11.2019