Hoolekogu

Lagedi Kooli lasteaia hoolekogu

Lasteaia hoolekogu liikmed:

Stina Metsis – Mesilinnud (hoolekogu esimees)
Aile Pops – Mesikäpad (protokollija)
Signe Ivanišvili
Marget Merman – Mesililled
Kristjan Soomänd – Mesimõmmid
Mariin Virolainen – Mesimarjad (hoolekogu aseesimees)
Esta Vaker õpetajate esindaja
Marju Randlepp Rae valla esindaja

Hoolekogu ülesanded Koolieelse lasteasutuse seaduse §24 järgi:

https://www.riigiteataja.ee/akt/114032014056

Hoolekogu protokollid:

LA hoolekogu koosoleku protokoll 04.12.2017
LA hoolekogu koosoleku protokoll 02.10.2017
LA hoolekogu koosoleku protokoll 28.10.2015
LA hoolekogu koosoleku protokoll 08.04.2015
LA hoolekogu koosoleku protokoll 26.08.2014
LA hoolekogu koosoleku protokoll 20.01.2014
LA hoolekogu koosoleku protokoll 25.11.2013
LA hoolekogu koosoleku protokoll 28.08.2013
LA hoolekogu koosoleku protokoll 03.07.2013
LA hoolekogu koosoleku protokoll 02.05.2013
LA hoolekogu koosoleku protokoll 07.02.2013