Lasteaiast

Virtuaaltuur

Lagedi Kooli missioon

 • Läbi mängulise, sõbraliku, turvalise ja jõukohase tegevuse ja kaasaegse arengukeskkonna kujundada lasteaias

L – loovad

A – avatud

P – positiivsed

S – sotsiaalselt hästiarenenud koolis hakkamasaajad lapsed

 • Aitame koolis kaasa noorte arenemisele terviklikuks isiksuseks
 • Väärtustame laste ja noorte omanäolisust ja igakülgset arengut
 • Hoiame ja loome traditsioone
 • Oleme uhked oma kooli üle

 

Lagedi Kooli visoon

 • Lagedi Kooli lastel ja noortel võimalus olla osa parimast keskkonnast kasvamiseks, õppimiseks ja arenemiseks.
 • Koolis tegutsevad kõrgelt motiveeritud oma ala professionaalid. Neil on töötamiseks ja isiklikuks arenguks suurepärane keskkond, nende panus on kõrgelt väärtustatud.
 • Toimib igakülgne koostöö lastevanemate ja teiste  osapoolte   huvigruppidega vahel.

 

Lagedi Kooli põhiväärtused

Ettevõtlikkus – loov, uuendusmeelne ja innovaatiline lähenemine, julgus katsetada, proovida teistsuguseid lahendusi, alustatu lõpule viimine

Avatus ja koostöö – kolleegide, partnerite, perede kaasamine, üksteise toetamine, praktikate jagamine, koos tegemine, hoolimine, uutele inimestele ja ideedele avatud olemine

Tasakaal – töö ja eraelu ning puhkuse, uute lahenduste ja traditsioonide vahel

Professionaalsus – läbimõeldus, oma töö eest vastutuse võtmine, kvaliteetse lõpptulemuse poole püüdlemine

Lapsevanema meelespea

 • Lasteaed on avatud 7.30 – 18.00 ja valverühm 7.00 – 7.30 ja 18.00- 18.30 lapsevanema avalduse alusel.
 • Ootame lapsi  lasteaeda õigeaegselt:
  – kui laps sööb hommikueinet, siis hiljemalt 8.30.
  – kui laps ei söö hommikueinet, siis hiljemalt 9.00 s.o. planeeritud tegevuste  alguse ajaks.
 • Kui laps puudub teavitage lasteaeda sellest hiljemalt sama päeva hommikul kella 8.00-ks, siis kuulub juba esimene puudutud päev toiduraha mahaarvestamisele. Lapse tagasitulekul lasteada peale puudumist teavitada lasteaeda sellest hiljemalt sama päeva hommikul kella  8.00-ks. Teadet edastades meili teel või läbi Eliisi keskkonna, saata see mõlemale rühma õpetajale.
  Juhul kui laps on haigestunud viirusnakkusesse, palume sellest kindlasti informeerida  lasteaeda.
 • Haige lapse hoiukoht on kodu.
  – Tooge lasteaeda ainult terve laps. Palaviku ja halva enesetundega laps ei jaksa lasteaias olla, samuti on oht nakatada teisi lapsi.
  – Õpetajal on õigus haigustunnustega (köha, vesine nina, põletikulised silmad, kõhulahtisus jne.) last mitte vastu võtta.
  – Kui laps haigestub lasteaias, palume reageerida meie telefonikõnele võimalikult kiiresti.
  – Rühmaõpetaja ei ole kohustatud andma vanema poolt kaasa pandud rohtusid.
 • Lapse riietus lasteaias.
  – Rühmaruumis viibivad lapsed vahetusriietes ja -jalatsites (soov. rihmikud).
  – Nii õue kui toa riideid ja jalanõusid valides soovitame lähtuda sellest, et lapsel oleks neid võimalikult lihtne selga ning jalga panna. Paeltega jalanõud lasteaias ei ole sobilikud. Samuti sõrmkindad, va juhul, kui laps neid ise kätte saab.
  – Õueriietuse valimisel palume lähtuda sellest, et ta võib mängida õues iga ilmaga. Lasteaias peab lapsel olema ka soojal ajal peakate.
  – Segaduste vältimiseks soovitame laste riietele märkida sisse nimed (eriti oluline on see kinnaste-mütside-jalanõude puhul, mis kipuvad sarnased olema).
  – Palume  õhtuti vaadata üle oma lapse kapp: seal võivad olla märjad püksid või määrdunud riided, mis vajavad koju kaasa võtmist,  vahel aga hoopis teile joonistatud pildid. Nii saate ka ülevaate, kas mõni hügieeni- või riietusese on vajalik järgmine päev kodust kaasa võtta. Tagavarariided  on hea hoida eraldi  kotis, mida saab riputada kapinagisse. Lisaks palume kappi panna kammi ning tüdrukutel patsikummid.
 • Kui te pole millegagi rahul, öelge seda avameelselt. Igasugused lasteaias tekkinud erimeelsused tuleb võimalikult kiiresti rühma õpetajaga (vajadusel direktoriga) selgeks rääkida. Laps tajub teie rahulolematust ja nii võib saada häiritud lapse turvatunne lasteaias.