Lasteaiast

Meie VISIOON on olla motiveeriv meeskonnale, kindel koostööpartner lapsevanemale ja igakülgset arengut toetav lapsele.

Meie MISSIOON on läbi mängulise, sõbraliku, turvalise,  jõukohase  ja kaasaegse arengukeskkonna kujundada

L – loovad
A – avatud ja algatusvõimelised
P – positiivsed
S – sotsiaalselt hästi arenenud koolis hakkamasaajad lapsed.

Lasteaia põhiväärtused

 • Hoolivus – hoolime üksteisest meie rõõmude ja muredega, oma tervisest ning neist, kes meist erinevad.
 • Avatus – oleme avatud koostööle, uutele ideedele ja teadmistele.
 • Loovus – loovuse arendamine varases eas avardab mõtlemist ja toetab isiksuseks kujunemist.
 • Turvalisus – peame tähtsaks nii väikeste kui suurte vaimset, füüsilist ja emotsionaalset turvalisust.
 • Perekesksus – pereks kasvamine ja olemine on kunst, mida on vaja väärtustada ning toetada.
 • Looduslähedus – inimene, kes märkab ja hoiab loodust, on sisemiselt rikkam ning tugevam.
 • Sotsiaalsus – humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine.

Lapsevanema meelespea

 • Lasteaia lahtioleku aeg on 7.00 -19.00. Lapsele palume järgi tulla hiljemalt 18.45.
 • Ootame lapsi  lasteaeda õigeaegselt:
  – kui laps sööb hommikueinet, siis hiljemalt 8.30.
  – kui laps ei söö hommikueinet, siis hiljemalt 9.00 s.o. planeeritud tegevuste  alguse ajaks.
 • Kui laps puudub teavitage lasteaeda sellest hiljemalt sama päeva hommikul kella 8.00-ks, siis kuulub juba esimene puudutud päev toiduraha mahaarvestamisele. Lapse tagasitulekul lasteada peale puudumist teavitada lasteaeda sellest hiljemalt sama päeva hommikul kella  8.00-ks. Teadet edastades meili teel või läbi Eliisi keskkonna, saata see mõlemale rühma õpetajale.
  Juhul kui laps on haigestunud viirusnakkusesse, palume sellest kindlasti informeerida  lasteaeda.
 • Haige lapse hoiukoht on kodu.
  – Tooge lasteaeda ainult terve laps. Palaviku ja halva enesetundega laps ei jaksa lasteaias olla, samuti on oht nakatada teisi lapsi.
  – Õpetajal on õigus haigustunnustega (köha, vesine nina, põletikulised silmad, kõhulahtisus jne.) last mitte vastu võtta.
  – Kui laps haigestub lasteaias, palume reageerida meie telefonikõnele võimalikult kiiresti.
  – Rühmaõpetaja ei ole kohustatud andma vanema poolt kaasa pandud rohtusid.
 • Lapse riietus lasteaias.
  – Rühmaruumis viibivad lapsed vahetusriietes ja -jalatsites (soov. rihmikud).
  – Nii õue kui toa riideid ja jalanõusid valides soovitame lähtuda sellest, et lapsel oleks neid võimalikult lihtne selga ning jalga panna. Paeltega jalanõud lasteaias ei ole sobilikud. Samuti sõrmkindad, va juhul, kui laps neid ise kätte saab.
  – Õueriietuse valimisel palume lähtuda sellest, et ta võib mängida õues iga ilmaga. Lasteaias peab lapsel olema ka soojal ajal peakate.
  – Segaduste vältimiseks soovitame laste riietele märkida sisse nimed (eriti oluline on see kinnaste-mütside-jalanõude puhul, mis kipuvad sarnased olema).
  – Palume  õhtuti vaadata üle oma lapse kapp: seal võivad olla märjad püksid või määrdunud riided, mis vajavad koju kaasa võtmist,  vahel aga hoopis teile joonistatud pildid. Nii saate ka ülevaate, kas mõni hügieeni- või riietusese on vajalik järgmine päev kodust kaasa võtta. Tagavarariided  on hea hoida eraldi  kotis, mida saab riputada kapinagisse. Lisaks palume kappi panna kammi ning tüdrukutel patsikummid.
 • Kui te pole millegagi rahul, öelge seda avameelselt. Igasugused lasteaias tekkinud erimeelsused tuleb võimalikult kiiresti rühma õpetajaga (vajadusel direktoriga) selgeks rääkida. Laps tajub teie rahulolematust ja nii võib saada häiritud lapse turvatunne lasteaias.