Hoolekogu

 

Õie lasteaia Jüri ja Uuesalu lasteaiamajade hoolekogu on ühine organisatsioon ja ühisel koosolekul arutatakse mõlema maja teemasid. Rühmade lapsevanemate esindajad võivad asutuse arengute kohta ettepanekuid esitada hoolekogu esindaja kaudu.

Rühmasiseste teemade lahendamist alustatakse rühma lapsevanemate koosolekul ja vajadusel kaasatakse asutuse juht. Kuna lasteaia mõlemal majal on erinev keskkond ja erinevad lahendust ootavad teemad, on võimalik aruteluks hoolekogu esindajad kokku kutsuda ka majapõhiselt. 2023/24 õppeaastal on Uuesalu maja rühmade lapsevanemate esindajad hoolekogus:

SiilikeKaire Kivi
KoprakeKirsti Naaber
OravakeTuuli Saarniit

 

Hoolekogu õigused ja kohustused on kirjeldatud õigusaktis: Koolieelse lasteasutuse seadus §24