Hoolekogu

 

Õie lasteaia Jüri ja Uuesalu lasteaiamajade hoolekogu on ühine organisatsioon ja ühisel koosolekul arutatakse mõlema maja teemasid. Rühmade lapsevanemate esindajad võivad asutuse arengute kohta ettepanekuid esitada hoolekogu esindaja kaudu.

Rühmasiseste teemade lahendamist alustatakse rühma lapsevanemate koosolekul ja vajadusel kaasatakse asutuse juht. Kuna lasteaia mõlemal majal on erinev keskkond ja erinevad lahendust ootavad teemad, on võimalik aruteluks hoolekogu esindajad kokku kutsuda ka majapõhiselt.

Hoolekogu õigused ja kohustused on kirjeldatud õigusaktis: Koolieelse lasteasutuse seadus §24