Hoolekogu

2020/2021 õppeaastal  on Õie lasteaia hoolekogus Uuesalu lapsevanemate esindajad:

  •  – Siilikeste rühm
  •  – Koprakeste rühm
  • Heiko Jets – Oravakeste rühm

Õie lasteaia Jüri ja Uuesalu lasteaiamajade hoolekogu on ühine organisatsioon ja ühisel koosolekul arutatakse mõlema maja teemasid. Rühmade lapsevanemate esindajad võivad asutuse arengute kohta ettepanekuid esitada hoolekogu esindaja kaudu. Rühmasiseste teemade lahendamist alustatakse rühma lapsevanemate koosolekul ja vajadusel kaasatakse asutuse juht.

Hoolekogu õigused ja kohustused on kirjeldatud õigusaktis: Koolieelse lasteasutuse seadus §24