Hoolekogu

2018/2019 õppeaastal  on hoolekogus Uuesalu lapsevanemate esindajad:

  • Helin Süld, Koprakeste rühm
  • Virge Maton, Siilikeste rühm

Õie lasteaia Jüri ja Uuesalu lasteaiamajade hoolekogu on ühine organisatsioon ja ühisel koosolekul arutatakse mõlema maja teemasid. Rühmade lapsevanemate esindajad võivad asutuse arengute kohta ettepanekuid esitada hoolekogu esindaja kaudu. Rühmasiseste teemade lahendamist alustatakse rühma lapsevanemate koosolekul ja vajadusel kaasatakse üks asutuse juhtidest.

Hoolekogu õigused ja kohustused on kirjeldatud õigusaktis: Koolieelse lasteasutuse seadus §24