Hoolekogu

2019/2020 õppeaastal  on Õie lasteaia hoolekogus Uuesalu lapsevanemate esindajad:

  • Merle Toomaspoeg, Ronja ema – Koprakeste rühm
  • Rain Saal, Remi Aleksandri isa – Oravakeste rühm

Kuna hoolekogu valitakse õppeaasta alguses ja  kolmanda rühma komplekteerimine alles kestab, puudub hoolekogus Siilikeste rühma esindaja.

Õie lasteaia Jüri ja Uuesalu lasteaiamajade hoolekogu on ühine organisatsioon ja ühisel koosolekul arutatakse mõlema maja teemasid. Rühmade lapsevanemate esindajad võivad asutuse arengute kohta ettepanekuid esitada hoolekogu esindaja kaudu. Rühmasiseste teemade lahendamist alustatakse rühma lapsevanemate koosolekul ja vajadusel kaasatakse asutuse juht.

Hoolekogu õigused ja kohustused on kirjeldatud õigusaktis: Koolieelse lasteasutuse seadus §24