Õppetöö

Õppetegevus lähtub riiklikust õppekavast ja Õie lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse alustest:   http://lasteaiad.rae.ee/oie-oppetoo/

Õppetegevuse suunad kujunevad Uuesalu ja Jüri maja ühistel pedagoogilistel nõupidamistel ja Õie lasteaia õppejuhi juhtimisel ja nõustamisel.  Õppetegevused kavandatakse nädala kaupa ja kirjeldatakse igal päeval e-keskkonnas ELIIS – Eesti Lasteaedade Internetipõhine InfoSüsteem).

Õppetegevustes tuleb Uuesalus arvestada, et rühmades on  lapsed erinevas vanuses ning seetõttu erinevate vajaduste  ja oskustega.  Õpetajal tuleb korraldada tegevused nii, et ülesanded oleksid jõukohased väikestele ja arendavad suurematele.

Muusikategevused toimuvad kokkulepitud kellaaegadel, teisipäeviti ja neljapäeviti. Liikumistegevusteks on esmaspäevad ja kolmapäevad.

Lasteaia juurdeehitus valmis 2020. veebruaris ja pakub täiendavaid ruumilisi võimalusi sündmuste, laste-etenduste ja huvitegevuse korraldamiseks. Liikumistegevuste valikud on uues saalis palli- ja jooksumängudeks  natuke piiratud, kuid õuetegevusteks on olemas mõnusad ratta- ja  metsarajad, küla ägedad spordiväljakud ja võimas kelgumägi. Katusealune terrass ja õuepaviljon annavad võimaluse õuesõppeks ja õuemängudeks iga ilmaga.

Puutetundlik digitahvel võimaldab õppetöös head näitlikustamist ja digipädevuste arendamist. Lasteaia  uus õpituba annab tegevuste korraldamisel head võimalused grupitööks ja kunstitegevusteks. Teise korruse väikeses  tugitoas saab tegeleda lastega individuaalselt ja segamatult. Ühiskasutuses metoodiliste materjalide hoiuruum teisel korrusel sobib hästi ka õpetajate nõupidamisteks.