Õppetöö

Õppetegevus lähtub riiklikust õppekavast ja Õie lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse alustest:   http://lasteaiad.rae.ee/oie-oppetoo/

Õppetegevuse suunad kujunevad Uuesalu ja Jüri maja ühistel pedagoogilistel nõupidamistel ja Õie lasteaia õppejuhi juhtimisel ja nõustamisel.  Lapsevanematel on võimalik tutvuda rühma õppetegevuste nädalakavaga ja päeva kirjeldustega e-keskkonnas ELIIS. Õpetajatel on võimalus esitada iga lapse kohta ka personaalseid tähelepanekuid sellest, milles ollakse edukam või mida peaks veel harjutama. Ka lapse arengu hindamise kokkuvõtted ja koolivalmiduskaardid koostatakse ELIIS-is.

Õppetegevustes tuleb arvestada, et Uuesalu lasteaia rühmades on  lapsed erinevas vanuses ning seetõttu ka  erinevate vajaduste  ja oskustega.  Õpetajal tuleb korraldada tegevused nii, et ülesanded oleksid jõukohased väikestele ja arendavad suurematele.

Muusikategevused toimuvad kokkulepitud kellaaegadel, teisipäeviti ja neljapäeviti. Liikumistegevusteks on esmaspäevad ja kolmapäevad.

Alates 2020. veebruarist on lasteaial ka oma saal, mis pakub täiendavaid ruumilisi võimalusi õppetegevuste, sündmuste, laste-etenduste ja huvitegevuse korraldamiseks. Palli- ja jooksumängudeks  väike saal hästi ei sobi, kuid õues on mõnus rattarada, läheduses põnevad metsarajad ja spordiväljakud ning ülivõimas kelgumägi. Katusealune terrass ja õuepaviljon annavad võimaluse õuesõppeks ja õuemängudeks iga ilmaga.

Digitahvel võimaldab õppetöös head näitlikustamist ja digipädevuste arendamist. Lasteaia  uus õpituba annab tegevuste korraldamisel head võimalused grupitööks ja kunstitegevusteks. Teise korruse väikeses  tugitoas saab tegeleda lastega individuaalselt ja segamatult. Ühiskasutuses metoodiliste materjalide hoiuruum teisel korrusel sobib hästi ka õpetajate nõupidamisteks.