Õppetöö

Uuesalu lasteaia õppetöö alused ja tegevuskava lähtuvad riiklikust õppekavast ja Õie lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse alusdokumentidest:   http://lasteaiad.rae.ee/oie-oppetoo/

Kahe lasteaiamaja pedagoogide koostöö otsused kujunevad ühistel pedagoogilistel nõupidamistel ja õppetegevuste korraldus kavandatakse ja analüüsitakse  Eesti Lasteaedade Internetipõhises InfoSüsteemis ELIIS.

Uuesalu rühmade  õppetegevustes tuleb arvestada, et väikeses lasteaias on liitrühmad, s.t lapsed on erinevas vanuses.  Suuremate ja väiksemate laste erinevatest arenguvajadustest lähtudes tuleb õpetajal korraldada tegevused nii, et ülesanded oleksid lastele jõukohased. Osa õppetegevusi korraldatakse nooremale ja vanemale vanuserühmale eraldi ning see nõuab päevakava ülesannete oskuslikku jagamist ja head koostöövalmidust.

Uuesalu lasteaia läheduses asuv männik, küla spordiväljakud, kergliiklustee, ujumiskoht ja suur mägi pakuvad suurepäraseid võimalusi õuesõppeks ja mõnusateks matkadeks. See on oluline, sest muusikategevuste ja võimlemise väike tuba piirab liikumisega seotud valikuid. Muusika- ja liikumistegevused toimuvad kaks korda nädalas tunniplaani alusel. Teisteks õppetegevusteks kasutatakse päevakava erinevaid aegasid ning rakendatakse õppimiseks ka igapäevategevusi.

Lasteaia pidudeks oleme alates 2017.aasta detsembrist saanud kasutada IBE kontorimaja saali, kuid pärast 2019 alanud juurdeehituse valmimist on Uuesalu lasteaial ka oma saal. Seni sõidavad Uuesalu lapsed kord kuus Õie lasteaia Jüri majja teatrietendusi vaatama.