Dokumendid

 

Juriidiliselt on Uuesalu lasteaiamaja Jüris asuva Õie lasteaia filiaal. Igapäevases asjaajamises nimetame, et Õie lasteaial on Jüri maja ja Uuesalu maja. Kuna mõlema maja majandamine toimub eraldi eelarvetega, vajab dokumentatsioon selles osas eristamist ning kasutame selleks mõlemale lasteaiale 2008.aastal kujundatud logosid.

Lasteaia tegevuse ja dokumenteerimise  aluseks on Eesti Vabariigi ning Rae vallavalitsuse ja volikogu õigusaktid  ning Õie lasteaia pedagoogilise nõukogu ja hoolekogu otsused.

Õie lasteaia tegevuse dokumendid  annavad Uuesalu maja õppetegevusele ja töökorraldusele põhisuunad, kuid arvestada tuleb majade 10 kilomeetrist vahemaad, erinevaid keskkonnatingimusi, kogemusi ja traditsioone. Kaasaegne infotehnoloogia võimaldab asutuse kaugjuhtimist, kuid selle eelduseks on töötajate pädevus ja vastutustunne. Uuesalu lasteaia kõigil õpetajatel on erialane kõrgharidus ja töökogemus.

Dokumentatsioonihaldus toimub AMPHORA programmi vahendusel. Õppetegevuse dokumenteerimine ja infovahetus korraldatakse ELIIS-i programmis. Lasteaiakoha taotlused menetletakse ARNO programmis. Personaliarvestuseks on PERSONA programm ja töötamine registreeritakse TÖR programmis. Pedagoogilise personali pädevust, rühmade komplekteerimist ja õpikeskkonda jälgitakse  EHIS-e programmis. Tellimusteks ja teenuste arveldamiseks tuleb koostada masinloetav e-arve, mida töödeldakse OMNIVA arvekeskuses. Töö eelarvetega toimub PMN programmis ja toitlustamisel kasutame ANC KONSULT programmi.  Tulemas on veebipõhine raamatupidamisprogramm VERA.