Dokumendid

 

Uuesalus 3 rühmaga lasteaiamaja kuulub 6 rühmaga Õie lasteaia koosseisu, mis asub Jüris, Võsa 16.

Uuesalu lasteaia juhtide kontaktid:

Kontakt – Rae valla lasteaiad

Lasteaia tegevuse ja dokumenteerimise  aluseks on Eesti Vabariigi ning Rae vallavalitsuse ja volikogu õigusaktid  ning Õie lasteaia pedagoogilise nõukogu ja hoolekogu otsused.

Õie lasteaia tegevuse dokumendid  annavad Uuesalu maja õppetegevusele ja töökorraldusele põhisuunad, kuid on ka erinevusi. Arvestada tuleb 10 kilomeetrist vahemaad, erinevaid keskkonnatingimusi, kogemusi ja traditsioone.

Uuesalu lasteaia kaugjuhtimist toetab kaasaegne e-dokumendihaldus.

Lasteaiakoha taotlused ja rühmade komplekteerimised menetletakse ARNO programmis vallavalitsuse juhtimisel. Pedagoogilise personali kvalifikatsiooninõuetele vastavust ja õpikeskkonna sobivust hindab Haridus- ja teadusministeerium EHIS programmis. Pedagoogilise tegevuse kava ja korralduse ülevaate esitavad õpetajad ELIIS (Eesti Lasteaedade Internetipõhine InfoSüsteem) keskkonnas.  Samas programmis toimub laste lasteaias osalemise arvestus ning infovahetus lapsevanemate ja õpetajatega.

Asutuse juhtimise korralduslikud käskkirjad ja aruanded esitatakse AMPHORA programmi vahendusel.  Tööajatabelid ja -arvestus korraldatakse PERSONA programmis. Töötamine registreeritakse TÖR programmis ja mittetöötamine EESTI.EE lehel. Lasteaia kaupade ja teenuste arved kinnitatakse OMNIVA arvekeskuses. Toitlustamise arvestusteks kasutame ANC KONSULT programmi.  Eelarved koostatakse ja  täitmist jälgitakse veebipõhises raamatupidamisprogrammis VEERA. Uuesalu ja Õie  lasteaia hoonete majandamine toimub eraldi eelarvetega.

Elektrooniline dokumendihaldus on heaks abiks asjaajamiste kiirendamisel, kuid ei tohi unustada, et igal suhete tasandil jäävad oluliseks vahetud suhted ning kõigi osapoolte HOOLIVUS ja KOOSTÖÖVALMIDUS.