Dokumendid

 

Uuesalus, Kopra tee 4 asuv 3-rühmaga lasteaiamaja kuulub Õie lasteaia koosseisu ning asutuse juhtide kabinetid asuvad 6-rühmaga Jüri majas, Võsa 16.

Mõlema maja majandamine toimub eraldi eelarvetega.  Lasteaia tegevuse ja dokumenteerimise  aluseks on Eesti Vabariigi ning Rae vallavalitsuse ja volikogu õigusaktid  ning Õie lasteaia pedagoogilise nõukogu ja hoolekogu otsused.

Õie lasteaia tegevuse dokumendid  annavad Uuesalu maja õppetegevusele ja töökorraldusele põhisuunad, kuid arvestada tuleb 10 kilomeetrist vahemaad, erinevaid keskkonnatingimusi, kogemusi ja traditsioone.

Korralduslik dokumentatsioonihaldus toimub AMPHORA programmi vahendusel. Õppetegevuse dokumenteerimine ja infovahetus korraldatakse ELIIS-i programmis. Lasteaiakoha taotlused menetletakse ARNO programmis. Personaliarvestuseks on PERSONA programm ja töötamine registreeritakse TÖR programmis. Pedagoogilise personali pädevust, rühmade komplekteerimist ja õpikeskkonda jälgitakse  EHIS-e programmis. Tellimusteks ja teenuste arveldamiseks tuleb koostada masinloetav e-arve, mida töödeldakse OMNIVA arvekeskuses. Töö eelarvetega toimub PMN programmis ja toitlustamisel kasutame ANC KONSULT programmi.  Kasutusel on veebipõhine raamatupidamisprogramm VERA.

Kaasaegne infotehnoloogia ja programmid on kaugjuhtimisel heaks abiks, kuid oluliseks jäävad alati INIMESED ja KOOSTÖÖVALMIDUS.