Dokumendid

 

Uuesalus 3 rühmaga lasteaiamaja kuulub 6 rühmaga Õie lasteaia koosseisu, mis asub Jüris, Võsa 16.

Uuesalu lasteaia juhtide kontaktid:

Kontakt – Rae valla lasteaiad

Lasteaia tegevuse ja dokumenteerimise  aluseks on Eesti Vabariigi ning Rae vallavalitsuse ja volikogu õigusaktid  ning Õie lasteaia pedagoogilise nõukogu ja hoolekogu otsused.

Õie lasteaia tegevuse dokumendid  annavad Uuesalu maja õppetegevusele ja töökorraldusele põhisuunad, kuid Uuesalu ja Õie lasteaia töötajate hoiakud ja soovid on tegevuste valikutes sageli üsna erinevad. Seda ei saa neile pahaks panna, sest  arvestada tuleb kahe lasteaiamaja 11 kilomeetrist vahemaad, erinevaid keskkonnatingimusi, erinevaid eelnevaid kogemusi ja traditsioone ja unistusi.

Uuesalus unistatakse uuest lasteaiamajast juba aastaid, kuigi väike hubane lasteaiamaja on koduseks saanud ja võiks lasteaiana tegevust jätkata.  Uuesalu uue lasteaia projekt on juba olemas ning ehitus kavandamisel. Seetõttu tuleb Uuesalu lasteaias uue organisatsioonikultuuri kujunemist ja iseseisvumist igati toetada.

Üle seitsme aasta kestnud kaugjuhtimist on toetanud kaasaegne e-dokumendihaldus, kuid asutuse juhtimine ei tähenda vaid asjaajamist.  Inimesed vajavad üksteise mõistmiseks tihedat vahetut suhtlemise võimalust ning tõeline ühtekuuluvustunne saab kujuneda vaid ühteliitva koostegutsemise kaudu.