Õppetöö


Sõimerühmade päevakava

7.00 – 8.00 hommikune vastuvõtt valverühmas

8.00 – 08.30 vastuvõtt oma rühmas

8.30 – 9.00 hommikusöök

9.00 – 12.00 mängulised õppetegevused toas ja õues

12.00 – 13.00 lõunasöök

13.00 – 15.00 päevane puhkus

15.00 – 15.45 individuaalsed tegevused, mäng

15.45 – 16.15 õhtuoode

16.15 – 18.00  individuaalsed tegevused rühmas või õues, mäng

18.00 – 19.00 valverühm


Aiarühmade päevakava

7.00 – 8.00 hommikune vastuvõtt valverühma

8.00 – 8.30 vastuvõtt oma rühmas

8.30 – 9.00 hommikusöök

9.00 – 12.30 mängulised õppetegevused toas ja õues

12.30 – 13.00 lõunasöök

13.00 – 15.00 päevane puhkus

15.00 – 15.45 individuaalsed tegevused, mäng

15.45 – 16.15 õhtuoode

16.15 – 18.00 individuaalsed tegevused õues ja rühmas, mäng

18.00 – 19.00 valverühm