Õppetöö


Sõimerühmade päevakava

7.30 – 8.00      avatud valverühm

8.00                  rühmade avamine

8.30 – 9.00      hommikusöök

9.00 – 12.00    mängulised õppetegevused toas ja õues

12.00 – 13.00  lõunasöök

13.00 – 15.00  päevane puhkus

15.00 – 15.45  individuaalsed tegevused, mäng toas ja õues

15.45 – 16.15  õhtuoode

16.15 – 18.00  individuaalsed tegevused rühmas või õues, mäng, koju minek

 


Aiarühmade päevakava

7.30 – 8.00        avatud valverühm

8.00                    rühmade avamine

8.30 – 9.00        hommikusöök

9.00 – 12.30      mängulised õppetegevused toas ja õues

12.45 – 13.15    lõunasöök

13.30 – 15.00    päevane puhkus

15.00 – 15.45    individuaalsed tegevused, mäng toas ja õues

15.45 – 16.15    õhtuoode

16.15 – 18.00    individuaalsed tegevused õues ja rühmas, mäng, koju minek