Hoolekogu

Lasteaed Taaramäe hoolekogu

Genert Gritsai – lastevanemate esindaja, hoolekogu esimees

Tõnis Kattel – lastevanemate esindaja, hoolekogu aseesimees

Anne-Liisi Mändmets – lastevanemate esindaja

Sulev Jürna – lastevanemate esindaja

Reet Kaurit – lastevanemate esindaja

Piret Kõkkur – lastevanemate esindaja

Katri Tikan – lastevanemate esindaja

Siiri Läänemets – lastevanemate esindaja

Katrin Luhaväli – lastevanemate esindaja

Sandra Raudsepp – lastevanemate esindaja

Mari-Liis Linnard – õpetajate esindaja

Kai Lasn – Rae vallavalitsuse esindaja

Hoolekogu ülesanded Koolieelse lasteasutuse seaduse §24 järgi: