Hoolekogu

Lasteaed Taaramäe hoolekogu

Tarvo Tammik – lastevanemate esindaja
Mario Kadastik – lastevanemate esindaja
Gunilla Kõiv – lastevanemate esindaja
Maarika Kolk – lastevanemate esindaja
Tõnis Kattel  – lastevanemate esindaja
Gerda Heinmaa – lastevanemate esindaja
Katlyn Sõber – lastevanemate esindaja
Kärt Ülper – lastevanemate esindaja
Indrek Viik – lastevanemate esindaja
Anneli Ott – lastevanemate esindaja
Kristiina Saarik – õpetajate esindaja
Kai Lasn – Rae valla esindaja

Hoolekogu ülesanded Koolieelse lasteasutuse seaduse §24 järgi: