Hoolekogu

Lasteaed Taaramäe hoolekogu

Kairit Merman – lastevanemate esindaja, hoolekogu esimees

Tõnis Kattel –    lastevanemate esindaja, hoolekogu aseesimees

Gunilla Kõiv  –  lastevanemate esindaja

Indrek Viik –      lastevanemate esindaja

Taavi  Õun –       lastevanemate esindaja

Kärt Ülper –       lastevanemate esindaja

Katlyn Sõber – lastevanemate esindaja

Maarika Kolk – lastevanemate esindaja

Karmen Lehtla – lastevanemate esindaja

Annely  Jaave – lastevanemate esindaja

Kristiina Saarik – õpetajate esindaja

Kai Lasn – Rae vallavalitsuse esindaja

Hoolekogu ülesanded Koolieelse lasteasutuse seaduse §24 järgi: