Hoolekogu

Lasteaed Taaramäe hoolekogu

Genert Gritsai – lastevanemate esindaja, hoolekogu esimees

Tõnis Kattel – lastevanemate esindaja, hoolekogu aseesimees

Anne-Liisi Mändmets – lastevanemate esindaja

Indrek Viik – lastevanemate esindaja

Taavi  Õun – lastevanemate esindaja

Piret Kõkkur – lastevanemate esindaja

Katlyn Sõber – lastevanemate esindaja

Karmen Lehtla – lastevanemate esindaja

Katrin Luhaväli – lastevanemate esindaja

Sandra Raudsepp – lastevanemate esindaja

Mari-Liis Linnard – õpetajate esindaja

Kai Lasn – Rae vallavalitsuse esindaja

Hoolekogu ülesanded Koolieelse lasteasutuse seaduse §24 järgi: