Dokumendid

Kohanemine

Lasteaed on lapse jaoks teine kodu ja lapse turvaliseks kohanemiseks:

 

  • tutvuge rühma päevaplaaniga, jagage rühma õpetajatega olulist infot;
  • ühildage kodune päevakava lasteaia omaga;
  • õpetage last iseseisvalt sööma, riietuma, potil käima, mängukohta korrastama;
  • võimaldage lapsel mängida ja suhelda oma eakaaslastega;
  • planeerige lasteaiaga harjutamise aeg tööle kiirustamata;
  • kohanemisel peaksid esimesed kohlakäimise päevad olema lühikesed, lapse päev lasteaias pikeneb järk-järgult.

 

Muudatused lasteaia kodukorras alates 01.09.2023

 

Lapse puudumise või haigestumise märgib lapsevanem ELIISi töökeskkonnas
(puudumiste kalender)hiljemalt sama päeva hommikul kella 8.00-ks.