Dokumendid

Arengukava-2018-2021

koha-sõlmimise-leping

Taaramäe lasteaia põhimäärus

TM-õppekava-kodulehele-1

 

Kodukord

 • Tutvuge rühma päevaplaaniga, mis näeb ette mitmesuguseid tegevusi kindlate söögi- ja puhkeaegadega
 • Lapsel on võimalus osaleda kõigis päevategevustes, kui ta on lasteaias hiljemalt kell 9.00
 • Lapse hilisemast saabumisest informeerige rühma õpetajat
 • Lapse puudumise korral teavitage lasteasutust eelmisel päeval või hiljemalt sama päeva hommikul kella 9.00-ks, siis kuulub juba esimene puudutud päev toiduraha mahaarvestamisele
 • Lapse haigestumisel informeerige lasteaia personali, (igal rühmal on telefoninumber, millele saab helistada tööpäeviti kell 7—19. Telefoninumber on rühma teadetetahvlil ja lasteaia kodulehel)
 • Haiget last rühma ei võeta. Ravimeid lasteaias ei anta. Haige laps on kodus.
 • Tasuge õigeaegselt lasteaia arved, s.o hiljemalt iga kuu 20. kuupäevaks
 • Lasteaia kohatasu on 58 eurot kuus, lisandub toiduraha 2  € päev
 • Rae valla hallatavate lasteaia ja lastehoiu tasude määrad
 • Õigeaegselt laekunud maksetega saab lasteaed tasuda arved toitlustajatele ja planeerida muid kulusid
 • Lapse turvalisuse tagamiseks annab lapsevanem hommikuti isiklikult lapse üle õpetajale
 • Lapse turvalisuse tagamiseks annab õpetaja õhtuti lapse üle lapsevanemale või (eelneval kokkuleppel) täiskasvanule, aga mitte alla 14-a. alaealisele

Kohanemine

Lasteaed on lapse jaoks teine kodu ja et laps kohaneks turvaliselt:

 • tutvuge rühma päevaplaaniga, vestelge rühma õpetajatega
 • seadke ka kodus sisse päevakava, mis on lähedane lasteaias kehtivaga
 • õpetage last iseseisvalt sööma, riietuma, potil käima, mängukohta korrastama
 • võimaldage lapsel mängida ja suhelda palju oma eakaaslastega
 • planeeriga lasteaiaga harjutamise aeg nii, et ei peaks ise tööle kiirustama

Kohanemisel peaksid esimesed lasteaiapäevad olema lühikesed. Lapse päev lasteaias pikeneb järk-järgult.