Hoolekogu

2022/2023. a kuuluvad hoolekogusse

Angela (Anetti ema)- Ritsikate rühm
Helen (Eleonora ema) – Sipelgate rühm
Kätlin (Mirteli  ema)- Mardikate rühm
Üllar (Rebeka isa)-Liblikate rühm
Anete (Aliisi ema)- Lepatriinude rühm
Kelli (Robini ema)-Mesimummude rühm
Eha- Lasteaed Tõruke töötajate esindaja
Karin Piirsalu- Rae vallavalitsuse esindaja

Hoolekogu ülesanded Koolieelse lasteasutuse seaduse §24 järgi:https://www.riigiteataja.ee/akt/114032014056