Hoolekogu

2018/2019. a kuuluvad hoolekogusse

Mare (Marelle ema)- Ritsikate rühm
Kristiina (Karl Martini ema)- Liblikate rühm
Triin  (Kristo ema)- Mardikate rühm
Oliver (Maria isa)-Sipelgate rühm
Krister (Asko isa)- Lepatriinude rühm
Gea (Keiu ema)-Mesimummude rühm
Eha- Lasteaed Tõruke töötajate esindaja
Priit Põldmäe- Rae vallavalitsuse esindaja

Hoolekogu ülesanded Koolieelse lasteasutuse seaduse §24 järgi:https://www.riigiteataja.ee/akt/114032014056