Hoolekogu

2023/2024. a kuuluvad hoolekogusse

Angela (Aneti ema)- Ritsikate rühm
Martin (Leifi isa)- Sipelgate rühm
Helen (Eleonora ema) – Mardikate rühm
Karita (Raili ema)-Liblikate rühm
Livia  (Miia ema)- Lepatriinude rühm
Kelli (Robini ema)-Mesimummude rühm
Eha- Lasteaed Tõruke töötajate esindaja
Nele Pilman- Rae vallavalitsuse esindaja

Hoolekogu ülesanded Koolieelse lasteasutuse seaduse §24 järgi:https://www.riigiteataja.ee/akt/114032014056