Hoolekogu

2019/2020. a kuuluvad hoolekogusse

Maia (Thori ema)- Ritsikate rühm
Kristiina (Karl Martini ema)- Liblikate rühm
Triin  (Kristo ema)- Mardikate rühm
Rene (Oskari isa)-Sipelgate rühm
Krister (Asko isa)- Lepatriinude rühm
Luisa (Laurette ema)-Mesimummude rühm
Eha- Lasteaed Tõruke töötajate esindaja
Priit Põldmäe- Rae vallavalitsuse esindaja

Hoolekogu ülesanded Koolieelse lasteasutuse seaduse §24 järgi:https://www.riigiteataja.ee/akt/114032014056