Hoolekogu

2021/2022. a kuuluvad hoolekogusse

Livia (Emma ema)- Ritsikate rühm
Kelli (Robini ema) – Sipelgate rühm
Kätlin  (Mirteli  ema)- Mardikate rühm
Rene (Oskari isa)-Liblikate rühm
Anete  (Aliisi ema)- Lepatriinude rühm
Luisa (Laurette ema)-Mesimummude rühm
Eha- Lasteaed Tõruke töötajate esindaja
Priit Põldmäe- Rae vallavalitsuse esindaja

Hoolekogu ülesanded Koolieelse lasteasutuse seaduse §24 järgi:https://www.riigiteataja.ee/akt/114032014056