Sündmused

 

Lasteaia sündmused lähtuvad eesti kultuuri- ja looduskalendri aastaringist ning piirkonna traditsioonidest ja keskkonna võimalustest. Möödas on ajad, kus avatud internetilehtedel võis näidata lasteaia sündmustel osalejate emotsioone ja andmekaitse nõuetest lähtudes tuleb valida turvaline infosüsteem.

Lasteaia õpetajad on varasemalt edastanud tegevuste ja sündmuste info rühma stendil ja viimasel ajal lapsevanemate e-listis. Sündmuste fotode jagamiseks on loodud Facebook kontod. Et info ja sündmuste jagamine mitmes keskkonnas toimetades ei killustuks ning andmekaitse tagatud oleks, soovitame listidest ja Facebookist loobumist.  ELIIS (Eesti Lasteaedade Internetipõhine InfoSüsteem) on pärast viimaseid uuendusi täiendanud infoedastuse valikuid ning päevakirjelduse juurde on sündmuste pildimaterjali lisamine nüüd käepärasem. Laste koolivalmiduskaardid koostatakse ELIIS-is ja suunatakse sealt otse kooli. Liitumine ELIIS keskkonnaga on nüüd vajalik ka seetõttu, et sealtkaudu võtavad raamatupidajad arvete koostamise alginfo ja kontakti.