Uuesalu uudised

 

20160726_123403

Linnalähedane ja samas looduskeskne Uuesalu küla meeldib lastega peredele, kes enne kodu soetamist uurivad ka lasteaiakoha saamise võimalusi. Lastesteaiakohad vabanevad valdavalt siis, kui lapsed kooli lähevad. Uuesalu lasteaias on  kolme aasta jooksul kooliealiseks saamas: 

2019.aastal – 5 last

2020.aastal – 12 last

2021.aastal – 15 last

Uuesalu ja selle lähipiirkond on arenev ja noorte peredega. Lasteaiakohtade vajadus on suur. Naaberasulas, Järvekülas, on ehitamisel kaks uut lasteaiamaja ja ka Uuesalu lasteaiamaja laiendamiseks on projekt olemas.

Lasteaedade järjekorda võetakse vaid Rae vallavalitsuse elanikeregistrisse kuuluvaid peresid – täpsem info korraldusest on leitav dokumendist:  Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord