Uuesalu uudised

 

20160726_123403

Uuesalu väike, 2-rühmaga lasteaed ei mahuta kahjuks kõiki soovijaid. Linnalähedane, samas rahulik ja  looduskeskne uusasula meeldib lastega peredele, kes siin enne kodu soetamist sageli uurivad lasteaiakoha saamise võimalusi. Peab nentima, et järgmisel kolmel aastal vabaneb Uuesalu lasteaias kohti vaid kuue-kaupa aastas. Järjekord on tunduvalt pikem.  

Uuesalu on väga kiiresti arenev ning tundub, et peagi kasvab ta kokku naaberasula – Järvekülaga. Seal alustatakse 2018.aastal 9-rühmalise lasteaia ehitust ja Uuesalus elavad pered loodavad, et see lahendab ka nende lasteaiakohtade vajaduse. Valla haridusasutuste e-keskkonnas ARNO on aga Järveküla lasteaia teenendus-piirkonnaks märgitud ainult Peetri. Hoolekogu koosolekul algatati teema, et Järveküla lasteaia järjekorras arvestatakse ka Uuesalu lastega.